GuildWiki

GuildWiki has been locked down: anonymous editing and account creation are disabled. Current registered users are unaffected. Leave any comments on the Community Portal.

READ MORE

GuildWiki
Advertisement

Translation of skills into Norwegian[]

Blood Magic[]

 • Angorodon's Gaze.jpg Angorodons Blikk
 • Awaken the Blood.jpg Vekk Blodet
 • Barbed Signet.jpg Taggete Segl
 • Blood Bond.jpg Blodbånd
 • Blood Drinker.jpg Blodsuger
 • Blood Renewal.jpg Blodfornyelse
 • Blood Ritual.jpg Blodrituale
 • Blood is Power.jpg Blod er Makt
 • Blood of the Aggressor.jpg
 • Cultist's Fervor.jpg Kultistens Iver
 • Dark Bond.jpg Mørkt Bånd
 • Dark Fury.jpg Dystert Sinne
 • Dark Pact.jpg Dyster Avtale
 • Demonic Flesh.jpg Demonisk Kjød
 • Foul Feast.jpg Fælt Måltid
 • Jaundiced Gaze.jpg Gulsott Blikk
 • Life Siphon.jpg Livstapping
 • Life Transfer.jpg Livsoverføring
 • Lifebane Strike.jpg Livsbane Slag
 • Mark of Fury.jpg Sviende Merke
 • Mark of Subversion.jpg Omstyrende Merke
 • Offering of Blood.jpg Blodofring
 • Oppressive Gaze.jpg Nedtrykkende Blikk
 • Order of Pain.jpg Smerteordre
 • Order of the Vampire.jpg Vampyrordre
 • Ravenous Gaze.jpg Glupsk Blikk
 • Shadow Strike.jpg Skyggeslag
 • Signet of Agony.jpg Kvalsegl
 • Soul Leech.jpg Sjelesnylter
 • Spoil Victor.jpg Spolér Vinner
 • Strip Enchantment.jpg Stripp Fortryllelse
 • Touch of Agony.jpg Angsttrykk
 • Unholy Feast.jpg Uhellig Måltid
 • Vampiric Bite.jpg Vampyrsk Jafs
 • Vampiric Gaze.jpg Vampyrsk Blikk
 • Vampiric Spirit.jpg Vampyrsk Sjel
 • Vampiric Swarm.jpg Vampyrsk Sverm
 • Vampiric Touch.jpg Vampyrsk Trykk
 • Wallow's Bite.jpg
 • Well of Blood.jpg Blodbrønn
 • Well of Power.jpg Maktbrønn


Asura Skills[]

 • Air of Superiority.jpg Overlegent Luftrom
 • Asuran Scan.jpg Asura Skanning
 • Mental Block.jpg Skrivesperre
 • Mindbender.jpg Tankesving
 • Pain Inverter.jpg Smerteoverføring
 • Radiation Field.jpg Radioaktivt Felt
 • Smooth Criminal.jpg Utadæsjælåplevelse
 • Summon Ice Imp.jpg Man Fram Is-gnom
 • Summon Mursaat.jpg Man Fram Mursaat
 • Summon Naga Shaman.jpg Man Fram Naga Sjaman
 • Summon Ruby Djinn.jpg Man Fram Rubin Djinn
 • Technobabble.jpg Tenkosludder

Kurzick/Luxon skills[]

 • "Save Yourselves!".jpg "Redd Dere Selv!"
 • Triple Shot.jpg Trippelskudd
 • Selfless Spirit.jpg Gavmild Sjel
 • Signet of Corruption.jpg Korrupt Segl
 • Ether Nightmare.jpg Etermareritt
 • Elemental Lord.jpg Elemental Herre
 • Shadow Sanctuary.jpg Skyggesenter
 • Summon Spirits.jpg Samle Ånder
 • Spear of Fury.jpg Sviende Spyd
 • Aura of Holy Might.jpg Aura av Hellig Kraft

Sunspear Skills[]

 • Sunspear Rebirth Signet.jpg Solspyd Gjenfødelses-Segl
 • Whirlwind Attack.jpg Virvelvind Angrep
 • Never Rampage Alone.jpg Herje Aldri Alene
 • Seed of Life.jpg Livsfrø
 • Necrosis.jpg Nekrose
 • Cry of Pain.jpg Smerteskrik
 • Intensity.jpg Intensitet
 • Critical Agility.jpg Kritisk Hurtighet
 • Vampirism.jpg Vampyrisme
 • "There's Nothing to Fear!".jpg "Det er intet å frykte!"
 • Eternal Aura.jpg Evig Aura

Leadership[]

 • "Lead the Way!".jpg "Vis Vei!"
 • "Make Your Time!".jpg "Tiden og Veien!"
 • "They're on Fire!".jpg "Heia Brann!"
 • Aggressive Refrain.jpg Aggressivt Refreng
 • Angelic Bond.jpg Englebånd
 • Angelic Protection.jpg Englevakt
 • Anthem of Flame.jpg Flammende Hymne
 • Anthem of Fury.jpg Sint Hymne
 • Awe.jpg Beundring
 • Blazing Finale.jpg Lysende Finale
 • Burning Refrain.jpg Brennende Refreng
 • Burning Shield.jpg Brennende Skjold
 • Defensive Anthem.jpg Defensivt Hymne
 • Enduring Harmony.jpg Utholdende Harmoni
 • Focused Anger.jpg Fokusert Sinne
 • Glowing Signet.jpg Glødende Segl
 • Hasty Refrain.jpg Hurtig Refreng
 • Hexbreaker Aria.jpg Forhekselseskunsende Arie
 • Leader's Comfort.jpg Lederens Velbehag
 • Natural Temper.jpg Naturlig Temperament
 • Signet of Return.jpg Selg av Tilbakekomst
 • Soldier's Fury.jpg Soldatens Sinne
 • Spear Swipe.jpg Spyd Sveip

Earth Magic[]

 • Aftershock.jpg Etterskjelv
 • Armor of Earth.jpg Jordskjold
 • Ash Blast.jpg Askesprut
 • Churning Earth.jpg Tromlende Jord
 • Crystal Wave.jpg Krystallbølge
 • Dragon's Stomp.jpg Dragesmell
 • Earth Attunement.jpg Jordtilvenning
 • Earthen Shackles.jpg Jordlenker
 • Earthquake.jpg Jordskjelv
 • Ebon Hawk.jpg Ibenholthauk
 • Eruption.jpg Utbrudd
 • Glowstone.jpg Glødestein
 • Grasping Earth.jpg Karrende Jord
 • Iron Mist.jpg Jerntåke
 • Kinetic Armor.jpg Kinetisk Rustning
 • Magnetic Aura.jpg Magnetisk Aura
 • Magnetic Surge.jpg Magnetisk Utladning
 • Obsidian Flame.jpg
 • Obsidian Flesh.jpg
 • Sandstorm.jpg Sandstorm
 • Shockwave.jpg Sjokkbølge
 • Sliver Armor.jpg Strimmelskjold
 • Stone Daggers.jpg Steindolker
 • Stone Sheath.jpg Steinslire
 • Stone Striker.jpg Steintreffer
 • Stoneflesh Aura.jpg Steinkjød Aura
 • Stoning.jpg Steining
 • Teinai's Crystals.jpg Teinais Krystaller
 • Unsteady Ground.jpg Ustødig Grunn
 • Ward Against Elements.jpg Vern Mot Elementer
 • Ward Against Foes.jpg Vern Mot Fiender
 • Ward Against Melee.jpg Vern Mot Nærkamp
 • Ward of Stability.jpg Stabilt Vern
 • Ward of Weakness.jpg Svekkende Vern

Channeling Magic[]

 • Agony.jpg Kval
 • Ancestors' Rage.jpg Forfedrenes Vrede
 • Bloodsong.jpg Blodsang
 • Caretaker's Charge.jpg Omtenksom Utladning
 • Channeled Strike.jpg Kanalisert Treff
 • Clamor of Souls.jpg Sjelenes Ramaskrik
 • Cruel Was Daoshen.jpg Ond var Daoshen
 • Destruction.jpg Ødeleggelse
 • Destructive Was Glaive.jpg Destruktiv var Glaive
 • Essence Strike.jpg Essenstreff
 • Gaze from Beyond.jpg Blikk fra Fortiden
 • Gaze of Fury.jpg Ondskapsfullt Blikk
 • Grasping Was Kuurong.jpg Gripende var Kuurong
 • Lamentation.jpg Klagerop
 • Nightmare Weapon.jpg Marerittvåpen
 • Offering of Spirit.jpg Ofring av Ånd
 • Painful Bond.jpg Smertefullt Bånd
 • Renewing Surge.jpg Fornyende Utladning
 • Signet of Spirits.jpg Åndesegl
 • Spirit Boon Strike.jpg Åndefornyelses Treff
 • Spirit Burn.jpg Åndebrenner
 • Spirit Rift.jpg Ånderift
 • Spirit Siphon.jpg Åndesug
 • Splinter Weapon.jpg Splintvåpen
 • Wailing Weapon.jpg Hylende Våpen
 • Warmonger's Weapon.jpg Krigslysterens Våpen
 • Weapon of Aggression.jpg Aggressivt Våpen
 • Weapon of Fury.jpg Vredens Våpen
 • Wielder's Strike.jpg Bevæpnet Treff

Domination Magic[]

 • Aneurysm.jpg Blodpropp
 • Arcane Larceny.jpg Magisk Ran
 • Arcane Thievery.jpg Magisk Tyveri
 • Backfire.jpg
 • Blackout.jpg Havari
 • Chaos Storm.jpg Kaos Storm
 • Complicate.jpg Komplisere
 • Cry of Frustration.jpg Frustrert Skrik
 • Diversion.jpg Avledningsmanøver
 • Empathy.jpg Empati
 • Enchanter's Conundrum.jpg Fortryllende Gåte
 • Energy Burn.jpg Energiforbrenning
 • Energy Surge.jpg Energibrusing
 • Guilt.jpg Skyldfølense
 • Hex Breaker.jpg Forhekselsesknuser
 • Hex Eater Vortex.jpg Forheksetende Virvel
 • Ignorance.jpg Uvitenhet
 • Mind Wrack.jpg Sinnsdunk
 • Mirror of Disenchantment.jpg
 • Mistrust.jpg Upålitlighet
 • Overload.jpg Overbelastning
 • Power Block.jpg Kraftblokk
 • Panic.jpg Panikk
 • Power Flux.jpg Kraftflod
 • Power Leak.jpg Kraftlekkasje
 • Power Lock.jpg Kraftlås
 • Power Spike.jpg Kraftstikk
 • Price of Pride.jpg Stolthetens Pris
 • Psychic Distraction.jpg Mental Distrahering
 • Psychic Instability.jpg Mental Ustabilitet
 • Shame.jpg Skam
 • Shatter Delusions.jpg Knus Bedrag
 • Shatter Enchantment.jpg Knus Fortryllelse
 • Shatter Hex.jpg Knus Forhekselse
 • Signet of Disruption.jpg Avbrytende Segl
 • Signet of Distraction.jpg Distraherende Segl
 • Signet of Weariness.jpg Segl av Trøtthet
 • Simple Thievery.jpg Simpelt Tyveri
 • Spiritual Pain.jpg Spirituell Smerte
 • Unnatural Signet.jpg Unaturlig Segl
 • Visions of Regret.jpg Syner av Anger
 • Wastrel's Demise.jpg Vinglepetters Undergang
 • Wastrel's Worry.jpg Vinglepetters Bekymring

Protection Prayers[]

 • Aegis.jpg Skydd
 • Air of Enchantment.jpg Fortryllende Vind
 • Amity.jpg Velstand
 • Aura of Stability.jpg Stabil Aura
 • Convert Hexes.jpg Omvend Forhekselser
 • Dismiss Condition.jpg Avløs Tilstand
 • Divert Hexes.jpg Avled Forhekselser
 • Draw Conditions.jpg Pådra Tilstander
 • Extinguish.jpg Brannslukning
 • Guardian.jpg Vokter
 • Life Attunement.jpg Helsetilvending
 • Life Barrier.jpg Livsbarriære
 • Life Bond.jpg Livsbånd
 • Life Sheath.jpg Liveslør
 • Mark of Protection.jpg Beskyttende Merke
 • Mend Ailment.jpg Lég Ubehag
 • Mend Condition.jpg Lég Tilstand
 • Mending Touch.jpg Legende Berøring
 • Pacifism.jpg Pasifisme
 • Pensive Guardian.jpg Overhengende Vokter
 • Protective Bond.jpg Beskyttende Bånd
 • Protective Spirit.jpg Beskyttende Ånd
 • Purifying Veil.jpg Rensende Slør
 • Rebirth.jpg Gjenfødelse
 • Restore Condition.jpg Gjenopprett Tilstand
 • Reversal of Fortune.jpg Snuende Lykke
 • Reverse Hex.jpg Reversér Forhekselse
 • Shield Guardian.jpg Beskyttende Vokter
 • Shield of Absorption.jpg Absorberende Skjold
 • Shield of Deflection.jpg Deflekterende Skjold
 • Shield of Regeneration.jpg Regenererende Skjold
 • Shielding Hands.jpg Beskyttende Hender
 • Spirit Bond.jpg Åndeskydd
 • Vital Blessing.jpg Vital Velsignelse
 • Zealous Benediction.jpg Energisk Formaning

Expertise[]

 • Archer's Signet.jpg Bueskytterens Segl
 • Distracting Shot.jpg Distraherende Skudd
 • Dodge.jpg Unngå
 • Escape.jpg Røm
 • Expert Focus.jpg Ekspert Fokus
 • Expert's Dexterity.jpg Ekspertens
 • Glass Arrows.jpg Glasspiler
 • Infuriating Heat.jpg Avsindig Varme
 • Lightning Reflexes.jpg Lynreflekser
 • Marksman's Wager.jpg Bueskytterens Veddemål
 • Oath Shot.jpg Kontraktskudd
 • Point Blank Shot.jpg Kloss Hold Skudd
 • Practiced Stance.jpg Innøvd Stilling
 • Throw Dirt.jpg Kast Søle
 • Trapper's Focus.jpg Fellemakerens Fokus
 • Trapper's Speed.jpg Fellemakerens Hurtighet
 • Whirling Defense.jpg Spinnende forsvar
 • Zojun's Haste.jpg Zojuns Hurtighet
 • Zojun's Shot.jpg Zojuns Skudd

Wilderness Survival[]

 • Apply Poison.jpg Påfør Gift
 • Barbed Arrows.jpg Taggete Piler
 • Barbed Trap.jpg Taggete Felle
 • Brambles.jpg Tornekratt
 • Choking Gas.jpg Kvelningsgass
 • Conflagration.jpg Storbrann
 • Dryder's Defenses.jpg
 • Dust Trap.jpg Støvfelle
 • Equinox.jpg Vårjevndøgn
 • Famine.jpg Sult
 • Flame Trap.jpg Brannfelle
 • Frozen Soil.jpg Tæle
 • Greater Conflagration.jpg Massiv Storbrann
 • Healing Spring.jpg Helbredende Kilde
 • Ignite Arrows.jpg Påtenn Piler
 • Incendiary Arrows.jpg Ildpiler
 • Kindle Arrows.jpg Glødende Piler
 • Melandru's Arrows.jpg Melandrus Piler
 • Melandru's Resilience.jpg Melandrus Gjenstridighet
 • Muddy Terrain.jpg Gjørmete Terreng
 • Natural Stride.jpg Naturlig Framskritt
 • Nature's Renewal.jpg Naturens Fornyelse
 • Pestilence.jpg Pest
 • Piercing Trap.jpg Stikkende Felle
 • Poison Arrow.jpg Giftig Pil
 • Poison Tip Signet.jpg Gifttupp Segl
 • Quickening Zephyr.jpg
 • Quicksand.jpg Kvikksand
 • Roaring Winds.jpg Støyende Vind
 • Scavenger's Focus.jpg Rovdyrets Fokus
 • Serpent's Quickness.jpg Ormens Kvikkhet
 • Smoke Trap.jpg Røykfelle
 • Snare.jpg Snublefelle
 • Spike Trap.jpg Spikermatte
 • Storm Chaser.jpg Stormjager
 • Tranquility.jpg
 • Tripwire.jpg Snubletråd
 • Troll Unguent.jpg Trollserum
 • Winnowing.jpg Kornrensing
 • Winter.jpg Vinter

No Attribute Ranger Skills[]

 • Antidote Signet.jpg Motgiftsegl
 • Called Shot.jpg Beredt Skudd
 • Dual Shot.jpg Dobbelskudd
 • Magebane Shot.jpg Inkvisiterende Skudd
 • Quick Shot.jpg Hurtig Skudd
 • Storm's Embrace.jpg Stormens Omfavning

Deadly Arts[]

 • Assassin's Promise.jpg Snikmorderens Løfte
 • Augury of Death.jpg Vribor av Død
 • Crippling Dagger.jpg Krøplende Dolk
 • Dancing Daggers.jpg Dansende Dolker
 • Dark Prison.jpg Dystert Fengsel
 • Deadly Paradox.jpg Dødelig Paradoks
 • Disrupting Dagger.jpg Avbrytende Dolk
 • Enduring Toxin.jpg Varig Toksin
 • Entangling Asp.jpg Innviklet Orm
 • Expose Defenses.jpg Eksponér forsvar
 • Expunge Enchantments.jpg Vekkriv Fortryllelser
 • Impale.jpg Spidde
 • Iron Palm.jpg Jern Neve
 • Lift Enchantment.jpg Løft Fortryllelse
 • Mantis Touch.jpg Kneler Trykk
 • Mark of Death.jpg Dødstegn
 • Mark of Insecurity.jpg Usikkerhetstegn
 • Sadist's Signet.jpg Sadistens Segl
 • Scorpion Wire.jpg Skorpion Tråd
 • Shadow Fang.jpg Skyggetann
 • Shadow Prison.jpg Skyggefengsel
 • Shameful Fear.jpg Skamfull Frykt
 • Shroud of Silence.jpg Pledd av Stillhet
 • Signet of Deadly Corruption.jpg Segl av Dødelig Underslag
 • Signet of Shadows.jpg Segl av Skygge
 • Signet of Toxic Shock.jpg Giftsjokk Segl
 • Siphon Speed.jpg Fartshevert
 • Siphon Strength.jpg Styrkehevert
 • Vampiric Assault.jpg Vampyrsk Angrep
 • Way of the Empty Palm.jpg Den Tomme Hånds Metode

Critical Strikes[]

 • Assassin's Remedy.jpg Snikmorderens Resept
 • Assault Enchantments.jpg Mishandle Fortryllelser
 • Black Lotus Strike.jpg Sort Lotus Stikk
 • Critical Defenses.jpg Kritiske Forsvar
 • Critical Eye.jpg Kritisk Øye
 • Critical Strike.jpg Kritisk Stikk
 • Dark Apostasy.jpg Dystert Frafall
 • Deadly Haste.jpg Dødelig Hurtighet
 • Fox's Promise.jpg Revens Løfte
 • Locust's Fury.jpg Sirissens Sinne
 • Malicious Strike.jpg Skadefro Angrep
 • Palm Strike.jpg Håndflate Smell
 • Seeping Wound.jpg Rennende Sår
 • Sharpen Daggers.jpg Slip Dolker
 • Twisting Fangs.jpg Rivende Huggtenner
 • Unsuspecting Strike.jpg Uventet Hugg
 • Way of the Assassin.jpg Snikmorderens Metode
 • Way of the Master.jpg Mesterens Metode

Dagger Mastery[]

 • Black Mantis Thrust.jpg Sort Kneler Støt
 • Black Spider Strike.jpg Sort Edderkopp Stikk
 • Blades of Steel.jpg Stålblader
 • Death Blossom.jpg Dødsblomstring
 • Desperate Strike.jpg Desperat Stikk
 • Disrupting Stab.jpg Avbrytende Stikk
 • Exhausting Assault.jpg Utslitende Angrep
 • Falling Lotus Strike.jpg Fallende Lotus Stikk
 • Falling Spider.jpg Fallende Edderkopp
 • Flashing Blades.jpg Blitsende Blader
 • Fox Fangs.jpg Revehugg
 • Golden Fang Strike.jpg Gyllent Huggtann Angrep
 • Golden Fox Strike.jpg Gyllent Reveangrep
 • Golden Skull Strike.jpg Gyllent Skalleslag
 • Golden Lotus Strike.jpg Gyllent Lotus Angrep
 • Golden Phoenix Strike.jpg Gyllent Føniks Angrep
 • Horns of the Ox.jpg Oksens Horn
 • Jagged Strike.jpg Raspet Stikk
 • Jungle Strike.jpg Jungel Stikk
 • Leaping Mantis Sting.jpg Hoppende Kneler Stikk
 • Lotus Strike.jpg Lotus Stikk
 • Moebius Strike.jpg Møbius Stikk
 • Nine Tail Strike.jpg Ni-Hale Stikk
 • Repeating Strike.jpg Repeterende Stikk
 • Shattering Assault.jpg
 • Temple Strike.jpg Tinningslag
 • Trampling Ox.jpg Løpende Okse
 • Wild Strike.jpg Vilt Stikk

Swordsmanship[]

 • Barbarous Slice.jpg Barbarisk Hugg
 • Crippling Slash.jpg Krøplende Sveip
 • Dragon Slash.jpg Dragesveip
 • Final Thrust.jpg Nådestøt
 • Galrath Slash.jpg Galraths Sveip
 • Gash.jpg Flenge
 • Hamstring.jpg Hase-sene
 • Hundred Blades.jpg Hundre Blader
 • Knee Cutter.jpg Knekutter
 • Jaizhenju Strike.jpg Jaizhenju Slag
 • Pure Strike.jpg Rent Hugg
 • Quivering Blade.jpg Skjelvende Blad
 • Savage Slash.jpg Villmann Hugg
 • Seeking Blade.jpg Søkende Blad
 • Sever Artery.jpg Splitt Arterie
 • Silverwing Slash.jpg Silverwing Sveip
 • Standing Slash.jpg Stående Sveip
 • Steelfang Slash.jpg Sabeltann Sveip
 • Sun and Moon Slash.jpg Sol og Måne Sveip

Strength[]

 • "I Meant to Do That!".jpg "Det var med overlegg!"
 • "I Will Avenge You!".jpg "Jeg skal hevne deg!"
 • "I Will Survive!".jpg "Jeg vil overleve!"
 • "You Will Die!".jpg "Du skal dø!"
 • Battle Rage.jpg Krigslyst
 • Berserker Stance.jpg Berserkerstilling
 • Body Blow.jpg Mageslag
 • Bull's Charge.jpg Oksestangning
 • Bull's Strike.jpg Okseslag
 • Burst of Aggression.jpg Utløp av Aggresjon
 • Charging Strike.jpg Styrtende Angrep
 • Counterattack.jpg Motangrep
 • Defy Pain.jpg Tross Smerte
 • Disarm.jpg Avvæpn
 • Dolyak Signet.jpg Dolyak Segl
 • Dwarven Battle Stance.jpg Dvergens Kampstilling
 • Endure Pain.jpg Hold ut Smerte
 • Enraging Charge.jpg Opphisset Angrep
 • Flail.jpg Tumling
 • Flourish.jpg Fanfare
 • Griffon's Sweep.jpg Griffens Sveip
 • Headbutt.jpg Skalleslag
 • Leviathan's Sweep.jpg Leviathans Sveip
 • Lion's Comfort.jpg Løvens Komfort
 • Magehunter Strike.jpg Inkvisiterende Stikk
 • Power Attack.jpg Kraftangrep
 • Primal Rage.jpg Primatsinne
 • Protector's Strike.jpg Beskytterens Slag
 • Rage of the Ntouka.jpg Ntoukaens Sinne
 • Rush.jpg Stress
 • Shield Bash.jpg Skjoldsving
 • Signet of Stamina.jpg Segl av Utholdenhet
 • Signet of Strength.jpg Segl av Styrke
 • Sprint.jpg Spurt
 • Tiger Stance.jpg Tigerstilling
 • Warrior's Cunning.jpg Krigerens Kløkthet
 • Warrior's Endurance.jpg Krigerens Utholdenhet

Earth Prayers[]

 • Armor of Sanctity.jpg Forsvar av Hellighet
 • Aura of Thorns.jpg Aura av Torner
 • Conviction.jpg Tiltalelse
 • Dust Cloak.jpg Støvkappe
 • Ebon Dust Aura.jpg Iben Støv Aura
 • Fleeting Stability.jpg Svevende Stabilitet
 • Mirage Cloak.jpg Hildringskappe
 • Mystic Regeneration.jpg Mystisk Regenerering
 • Mystic Sandstorm.jpg Mystisk Sandstorm
 • Pious Concentration.jpg Pius Konsentrasjon
 • Sand Shards.jpg Sandskall
 • Shield of Force.jpg Kraftskjold
 • Signet of Pious Light.jpg Segl av Pius Lys
 • Staggering Force.jpg Rystende Kraft
 • Veil of Thorns.jpg Torneslør
 • Vital Boon.jpg Vital Velsignelse
 • Vow of Strength.jpg Løfte om Stryke
 • Arcane Zeal.jpg

Command[]

 • "Brace Yourself!".jpg "Pass opp!"
 • "Can't Touch This!".jpg "Du Kan Ikke Ta Meg!"
 • "Fall Back!".jpg "Tilbake!"
 • "Find Their Weakness!".jpg "Finn Deres Svakheter!"
 • "Go for the Eyes!".jpg "Sikt På Øynene!"
 • "Help Me!".jpg "Hjelp Meg!"
 • "Incoming!".jpg "Innkommende Angrep!"
 • "Make Haste!".jpg "Raska På!"
 • "Never Give Up!".jpg "Gi Aldri Opp!"
 • "Never Surrender!".jpg "Aldri Overgi Dere!"
 • "Stand Your Ground!".jpg "Stå Stille!"
 • "We Shall Return!".jpg "Vi Kommer Tilbake!"

Air Magic[]

 • Air Attunement.jpg Lufttilvenning
 • Arc Lightning.jpg Lynbue
 • Blinding Flash.jpg Blits
 • Blinding Surge.jpg Blendende Nedslag
 • Chain Lightning.jpg Kjedelyn
 • Chilling Winds.jpg Kjølig Bris
 • Conjure Lightning.jpg
 • Enervating Charge.jpg Enerverende Ladning
 • Gale.jpg
 • Glimmering Mark.jpg Glitrende Merke
 • Glyph of Swiftness.jpg Glyf av Hurtighet
 • Gust.jpg
 • Invoke Lightning.jpg Utlad Lyn
 • Lightning Bolt.jpg Lynnedslag
 • Lightning Hammer.jpg Lynhammer
 • Lightning Javelin.jpg Lynspyd
 • Lightning Orb.jpg Kulelyn

Inspiration Magic[]

 • Auspicious Incantation.jpg Velstående Oppmaning
 • Channeling.jpg Kanalisering
 • Discharge Enchantment.jpg Utløs Fortryllelse
 • Drain Delusions.jpg Tøm Omtanke
 • Drain Enchantment.jpg Tapp Fortryllelse
 • Elemental Resistance.jpg Elemental Motstand
 • Energy Drain.jpg Energitømming
 • Energy Tap.jpg Energitapping
 • Ether Feast.jpg Eterforspisning
 • Ether Lord.jpg Eterherre
 • Ether Phantom.jpg Eterfantom
 • Ether Signet.jpg Etersegl
 • Extend Conditions.jpg Forleng Tilstander
 • Feedback.jpg Tilbakemelding
 • Hex Eater Signet.jpg Forhekselse Fortæring-Selg
 • Inspired Enchantment.jpg Inspirert Fortryllelse
 • Inspired Hex.jpg Inspirert Forhekselse
 • Keystone Signet.jpg Nøkkelstein Segl
 • Leech Signet.jpg Snyltesegl
 • Lyssa's Aura.jpg Lyssa's Aura
 • Mantra of Concentration.jpg Konsentrasjon Mantra
 • Mantra of Earth.jpg Jord Mantra
 • Mantra of Flame.jpg Flamme Mantra
 • Mantra of Frost.jpg Frost Mantra
 • Mantra of Inscriptions.jpg Inskripsjons Mantra
 • Mantra of Lightning.jpg Lyn Mantra
 • Mantra of Persistence.jpg Bestemthet Mantra
 • Mantra of Recall.jpg Tilbakekall Mantra
 • Mantra of Resolve.jpg Løsnings Mantra
 • Mantra of Signets.jpg Segl Mantra
 • Physical Resistance.jpg Fysisk Motstand
 • Power Drain.jpg Kraft Tapping
 • Power Leech.jpg Kraftsnylting
 • Revealed Enchantment.jpg Avslørt Fortryllelse
 • Revealed Hex.jpg Avslørt Forhekselse
 • Signet of Humility.jpg Segl av Ydmykhet
 • Signet of Recall.jpg Segl av Tilbakekalling
 • Spirit Shackles.jpg Åndekjettinger
 • Spirit of Failure.jpg Ånd av Mislykke
 • Tease.jpg Ert
 • Waste Not, Want Not.jpg Bruk og Kast

Healing Prayers[]

 • Cure Hex.jpg Kurér Forhekselse
 • Dwayna's Kiss.jpg Dwayna's Kyss
 • Dwayna's Sorrow.jpg Dwayna's Sorg
 • Ethereal Light.jpg Eterisk Lys
 • Gift of Health.jpg Helsegave
 • Glimmer of Light.jpg Lysglimt
 • Heal Area.jpg Helbredende Område
 • Heal Other.jpg Helbred Annen
 • Heal Party.jpg Helbred Parti
 • Healer's Covenant.jpg Healerens Pakt
 • Healing Breeze.jpg Helbredende Bris
 • Healing Burst.jpg Healing Utbrudd
 • Healing Hands.jpg Healing Hender
 • Healing Light.jpg Lysterapi
 • Healing Ribbon.jpg Helbredende Slyøfe
 • Healing Ring.jpg Healing Ring
 • Healing Seed.jpg Helbredende Frø
 • Healing Touch.jpg Helbredende Berøring
 • Healing Whisper.jpg Helbredende Hvisk
 • Infuse Health.jpg Insett Helse
 • Jamei's Gaze.jpg Jameis Blikk
 • Karei's Healing Circle.jpg Kareis Healing Sirkel
 • Light of Deliverance.jpg Lysets Befrielse
 • Live Vicariously.jpg Direkte Stedfortreder
 • Mending.jpg Reparasjon
 • Orison of Healing.jpg Bønn om Helbredelse
 • Patient Spirit.jpg Tålmodig Sjel
 • Renew Life.jpg Forny Liv
 • Restful Breeze.jpg Avslappende Bris
 • Restore Life.jpg Restaurer Liv
 • Resurrection Chant.jpg Gjennopplivningsbønn
 • Signet of Rejuvenation.jpg Fornyelsessegl
 • Spotless Mind.jpg Plettfritt Sinn
 • Spotless Soul.jpg Plettfri Sjel
 • Supportive Spirit.jpg Støttekontakt
 • Vigorous Spirit.jpg Vigorøs Sjel
 • Word of Healing.jpg Helbredende Ord
 • Words of Comfort.jpg Trøst

Motivation[]

 • "It's Just a Flesh Wound.".jpg "Det er bare et kjøttsår!"
 • "The Power Is Yours!".jpg "Makta er din!"
 • Aria of Restoration.jpg Restaurerende Arie
 • Aria of Zeal.jpg Energisk Arie
 • Ballad of Restoration.jpg Restaurerende Ballade
 • Chorus of Restoration.jpg Restaurerende Mellomspill
 • Energizing Chorus.jpg Energisk Kor
 • Energizing Finale.jpg Energisk Finale
 • Finale of Restoration.jpg Restaurerende Finale
 • Inspirational Speech.jpg Inspirerende Tale
 • Leader's Zeal.jpg Lederens Energiforvaltning
 • Lyric of Purification.jpg Rensende Lyrikk
 • Lyric of Zeal.jpg Energisk Lyrikk
 • Mending Refrain.jpg Helbredende Refreng
 • Purifying Finale.jpg Rensende Finale
 • Signet of Synergy.jpg Synergisegl
 • Song of Power.jpg Kraftsang
 • Song of Purification.jpg Renselssang
 • Song of Restoration.jpg Restaurerende Sang
 • Zealous Anthem.jpg Energisk Hymne
Advertisement