GuildWiki

GuildWiki has been locked down: anonymous editing and account creation are disabled. Current registered users are unaffected. Leave any comments on the Community Portal.

READ MORE

GuildWiki
Advertisement

Remember that these levels can often be completed easily if you don’t both to get all the acorns. Difficulty includes getting all acorns.

Deaths means number of deaths required to get all acorns.


In order from Easiest to Hardest (mostly)...


 • This Is Easy

2B3AM3A3MAMAMA3MA3M3AM2AB2AB2AM5AM2AMAM2AM2AM6AMAB2AB3AM4AM2A3M2AM2A3M3AM2AB2AB2AM5AM2AMAM2AM4AM4AMAB2ABM2AM4AM2AMAMA3MA3M3AM2AB2A28BAB2AB2AM8A3MA3M8AMAB2AB3AM8AM2AM9AM2AB2AB2AM9AM2A3M8AMAB2AB3AM8AM4AM7AM2AB2AB2AM8A3MA3M8AMAB2ABA28B2AB3AM3A3M2AM2A3MAMAM3AM2AB2AB2AM4AM3AMAMAM3AMAM4AMAB2AB3AM3A3MA3MA3MA3M3AM2AB2AB2AM4AM3AMAM3AM2AM5AMAB2AB3AM3A3MAMAMA3M2AM4AM2AB2A30BAXDBCDACHAIB2AB10ACDBEHAFDAIB2A2B9ABEJ2HAEIAIGBABC9ACX07010060031011X”This#Is#Easy”@Zerris

Deaths: 0


 • The Matrix (How far down the rabbit hole do you want to go?):

31B2ABD5AED12AED5AEB2ABM4BD16AE4BMB2AB6AFBA10BABC6AB2A8BDABD6AEBAE8B2AB8AFB8ABC8AB2ABA9BABAE2B2A9BAB2ABAE8BABCAEBCF8BDAB2ABC8A4BCAE3B8AFB2A9BABD2AEC2AEBA9B2A8BDAB4AEC2ABAE8B2AB8AFBA2BCAEBABC8AB2ABA9B3AEC3A9BAB2ABAE5BDMBC3ABCAFBME5BDAB2ABC8A4BA5B8AFB2A8BD12AE8B2AB28AB2A30BAXDBCDAFBAIB2AB10ABDB2HAFBADB2A2B9ABEJEBAF2ADC2ABD9ACDBCDAFBA2B2ABE9ABEJFJAF2ABC2ABG9ACEJFDACFAI2BABC9ACEJFDADBAIB2ABF9ACDBEDA2DAHB2ABJ9ABEJFDACHAHB2AC10ACDB2HAFBA2B2ACB9ABDBCDAFBADB2A2C9ABEJFDACJAH2BACD9ACEJFDADBAH2BACE9ACEJFDACFAHB2ABH9ACX32006038015012X”The#Matrix”@Zerris

Deaths: 0


 • Practice Level for Beginners

16B2K6BM6B2ABD3AK4AM7A2GE2B6AB2AB17A2G9AB2AB3A3B2H3B2IB2I10B2AB2AB3AB2AE9B7AB4AB2AB3AB5AEDAEBMBA7B4AB2AB3AB9AE11AB2AB2AB4A2G2AC2AFC12AB2AB2AB4A2GAFB2H2BC11AB2AB2ABA8B2H4B5H2B2H2BAMB2AB8AE2BD2AE3B6AE4B2AB9A2B16AEB2AB4A2B6A4B12AB2AB4ABD6AB6AM8AB2AB3ABD6ABD14A2B2AB3AB7AB15A2B2AB3ABM5AFB2AB9H3A2B2A4B2ABCAF20BAXCBEBACDA2B2AB10ACDBHCA2CA2B2A2B9ABEJHGACFABCAFBC9A2CBGHADFADB2ABEBDC6A2CBGHACHA2B2ABD9A2CBGFA2DA2B2ABF3ABEC3ACEJCJADCADE2ABH9A2CBCHA2EABC2ABICAC6A2CBCHAEJABD2AC10ACBEDHAFBA2C2ABJ9AC2BHEAF2A2C2ACB9A2CBDBAFDA2B2A2CBI2CAC3ACDBDCACIADB2ACD9ABDBD2AEFACB2ACE9ABEJCFADBACDBFCF9A2CBEDACDA2B2ACG9ACEJCDAEJA2DBFCH9ACEJGDAEDAEJAFCJ9ACDB2HAEFAEB2ACI9ACDBFHAFDAGB2AD10ABEJIEAF2AGIBFDB9ACDBD2AEFADB2ABG9ABX07012030034013X”Practice#Level#For#Beginners”@Zerris

Deaths: 1


 • Public Transportation

2BA26B2M2AB22AKE3B2M2AB27A2M2A23BA4B2M4AK25A2M30A2M2A2BA27B2AB26AK4AB31A27BA2B4AK26AB31AB2A2BA27B2AB31AB31A26BD5AB28AB2A30BAXCBGCACJAEB2AB10A2CBGJACJA2B2A3BAB6A2CBGJACJA2B2ABCBAB2AB3A2CBCDADFA2B2ABFBHB6A2CBCDADFA2B2ABGBHB6A2CBCIADFACB2ABH9A2CBH2AEBAEB2ABI9A2CB2HAEBA2B2ABJBIB6A2CB2HAEBA2B2ACABIB6A2CBD2AEHAEB2ABD9A2CBCDAEHA2B2ABEBDB6A2CBCDAEHA2B2AC2BDB6ACEJCDABJA3BF2C9ACDBCDAFBA2B2ACD9ACEJHJAEJA3BACE9A2CBD2ACDAEB2ACF9A2CBCDACDA2B2ACGCFB6A2CBCDACDA2B2ACHCFB6A2CBDCADFACB2ACI9ACX08006005035011X”Public#Transportation”@Zerris

Deaths: 1


 • I Can't Get No Satisfaction

3BD2A9BD6A7BAB2A2B15AFBC4AE5B2A2BA3BA9BABAB9AB2AB3A2BABDAEBD6AE3A5BAB2AB3A2BAB13ABABD2ABAE4ABA2BABC2ABC2AF2BABAB5AB6AB2ABABECAED2AB3ABA5BA2B4A3BABABAB5AB3ABAB6AB5A2BABABAB2AF2BDABABA3BC3AB5A2BABABCB2AEBM2ABAB2AE4B5ABA2BAB2AEBC2AEBCABAB4A2B6AB2ABAB4ABC2AE2BDABAFBA2B6AB2A3BAF4B4AECFDABDABDABD3A2BABMBABAB3ACAHABD2AB2AB2AB4A2BABABABAB3ABAC4AFBA2BAFB4A2B5ABABA2I2BD3AFD2AEBAB2AB2A2BC3AFDAB8AFB6AB2AB2A16BCA12BAXBEF2AEFA2B2ABA3B6A2CEFHACIABE2ABC9ACBEFGA2DA2B2A2B9ACEJFJACGABC2ABD9ACDBFHACDA2B2ABE9ACEJCHADFACD2ABF9ACBECHADBA2B2ABH3A3B3ACBDGJA2DA2B2AC7A3BCEJCBA2DAC2BFCB9ACDBDJAEBACB2A2C9ACEJDFAEHABD2ABG9ACEJEGADBADCAFCD9ACDBHEAFBADB2ACE9ABEJEIAEJABCBFCF9ACDB2HAC2AEB2ACG9ABEJHFAFBAEB2ACH9ACEJEJAEHAC2BACI9ACEJ2HADJA2D2ABI9ACEJGDACDA2DBABJ9ACX29012021012042X”I#Can’t#Get#No#Satisfaction”@Zerris

Deaths: 0


 • Boulder Dash

28BDEB2AB12AF6B9AB2ABA2BD3AF5B14AFB2ABADAF4B12AF8B2ABAF2B10AF5BD7AB2ABFD7AF4BD5AF6BAB2ABD4AF3BD4AF6BC4ABAB2AB2AF2BD15AECEBABAB2AB2AE18BCECAFBAB2ABC20AECEBD2AB2ABEC20ABADFBCB2ABAEC19ABAFDAEB2AB2AEB2G2B2G2B2G2B2G2B2GBAB3AB2ABF2BD18G3BC2AB2ABD3A2GM3GM3GM3GM9GB2AB4A24GB2ABC3AC3GC3GC3GC3GC6GFB2A30BAXDBDBAEHA2B2AB10ABDBDJAEHACB2A2B9ABDBEHAEHADB2ABC9ABDB2FAEHAEB2ABD9A2BEHGAC2A2C2ABG9ACEJDFAEDA3BFBF9ACEJEDAEDAC2BFBH9ACEJFBAEDAD2BFBI9ACEJFJAEDAE2BFBJ9ACEJDGAEDA2CAF2C9ACEJ2EAEDADCAFCD9ACEJFCAEDAECAFCE9ACEJGHAEDAF2BFCF9ACEJCIAEDABCAFC10ACEJGJAEJAED2ACB9ACEJGJAEJA2D2ACG9ACEJGJAEJACD2ACH9ACEJGJAEJABD2ACI9ACDBGDAEHAFB2ABE9ABDBGDAEHAFB2ACJ9ABEJG2AEDAFCAFD10ACX07034057027051X”Boulder#Dash”@Zerris

Deaths: 0


 • Boulder Dash 2

2BD27AB2AB27AFB2AB3H21B3A2B2AB2A24GAEB2ABCA24G2AB2A27B2AB2ABDA4G22AB2AB2A4G21AFB2AB2A27B2AB22A4GAEB2ABC21A4G2AB2A27B2AB2ABDA15G11AB2AB2A15G10AFB2AB2A27B2AB21A8G2ABC20A8G2A30BAXBEHGABJA2C2AB10ACEJHDACDABDBF2B9ACDBHIAF2A2B2ABC9ABEJGDAFEABC2ABD9ACX09010058004011X”Boulder#Dash#2”@Zerris

Deaths: 1


 • Fairly Obvious

31B2AB8AE4BD14AB2AB9AE2BD2AM2AM2AM2AM3AB2AB10AEBC2A11BMAB2AB11AEBCM10AB2AB2AB4AM7AEBC8AMAB2AB2A5B9AEBCM8ABMAB2AB5AM8AEBC8AB2AB2AB15AEBCM6AB2AB2AB6AM9AEBC6ABMAB2AB17AEBCM4AB2AB2AB6AM11AEBC4AB2AB2AB19AEBCM2ABMAB2AB6AM3AM9AEBC2AB2AB2AB8AM3AM4AMAMAEBCMB2AB2AB6AM8AM5AMEBAB2AB2AB13AM9AMAB2AB2A7HB6HB9H6BAXX07012058034013X”Fairly#Obvious”@Zerris

Deaths: 1


 • London Bridge

6B21A4B2A3B26AB2A3B26AB2A2B3AB23AB2A2B3A2B3AM9AM8AB2AB3A3B22AB2AB3A3B22AB2AB2A4B22AB2AB2A4B22AB2AB3A3B22AB2AB3A3B22AB2AB3A3B22AB2AB4A2B22AB2AB4A2B22AB2AB2ABA2B22AB2AB2AB2AB22AB2AB2AB2AB22AB2A30BAXCBH2AFBACB2AB10ABCBH2AEJACB2A2B9ABCBH2AEHACB2ABC9ABCBH2AEFACB2ABD9ABCBH2ADBACB2ABE9ABCBH2AEDACB2ABF9ABCBH2ADJACB2ABG9ABCBH2A2DACB2ABH9ABCBH2ACFACB2ABI9ABCBH2ACHACB2ABJ9ABCBH2ADHACB2AC10ABCBDGACFAEB2ACB2CB6A2CBFBACEAJB2A2C9A2CBH2AEBACB2ACD9A2CBH2ADFACB2ACE9A2CBH2ACJACB2ACF9A2CBHDAEFABH2ACH9ABCBHDADBABH2ACI9ABCB2GACDAEB2ACG2CB6A2CBEBACFA2B2ACJ9ABCBGBACEA2B2AD10ABDBCEAFBA2B2ADB9ABEJHDABIA2CBADC9ACEJCDAGBABJ2A2D9ACEJEBABDACJ2ADE9ACEJCFAFIABG2ADF9ACDBDFAFBACB2ADG9ABDBDBAFBACB2ADH9AB414AX13034058034012X”London#Bridge”@Zerris

Deaths: 0


 • In Acorns We Trust

6B22A3B2ABD26AEB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2A4B25AB2A28BAB2ABDEBDAM3BM2AD3AEBM9AB2AB2AB2AEDABC7AEBC4AI3AB2AB2AB5AEBD2AF2BCAE2B3ABA3B2AB2ABAF2B6ABMABCAEB6AEB2AB2AEAB2A4BDAEBAED2ABAI8A2B3AB9AB4AFBABA3BC3ABD3ABAE6BAE5BD3ABAMB3AB3AFB6AM11AFBABD3ABAE23B6ABC21AM2BCAFB2A30BAXBECJACJA2B2AB10ACBEDFACJA2B2A2B9ACBEDHACJA2B2ABC9ACB2EBACJA2B2ABD9A2B2EHACJA2B2ABE9ACB2EFACJA2B2ABG9A2BE2DACJA2B2ABF9A2BEDBACJA2B2ABH9ACBEDJACJA2B2ABI9ACB2EJACJA2B2ABJ9ACB2EDACJA2B2AC10ACBEFDACJA2B2ACB9ACBEFBACJA2B2A2C9A2BEFJACJA2B2ACD9A2BEGFACJA2B2ACE9ACBE2FACJA2B2ACF9ACBEGDACJA2B2ACG9ACBEGBACJA2B2ACH9ACBEFHACJA2B2ACI9ACBEHBACJA2B2ACJ9ACBEGJACJA2B2AD10ACBEGHACJA2B2ADB9A2BEHDACJA2B2ADC9ACBEHFACJA2B2A2D9AB690AX07010006019032X”In#Acorns#We#Trust”@Zerris

Deaths: 0


 • Rube Goldberg’s Nightmare

B4H5BD5H2AHF11B15A2HAHM2AM2AB5AB16AHAH6AE6B13A4HAH12AB16AHAH3ABC7AB5AM3AB6AHAH10B2AB16AHAH12AB13AB2AHAHM10AFB16AHAH9B2A2B8AB5AMAHAH12AB16AHAH11AFB12AF3AHAHA10BDM16AHAH27AC3AH18AB8AB3AH12B36AM11AF18A9B2A19BAXEJEHACFABFAFB10A2CBCIAEFAJB2ABC9ACDBDIACJA2B2ABD9A2CBDHAEDA2B2ABIB2C6AC2BC2ABJA2G2A2B9ACBEGBACEA2C2ABE9ACEJFBADFACDAFBF9ACBEDEACBA2B2ACABJB6ACEJFBAEHA2DAFBG9A2CBHJAEHABF2ABJ9ACEJDFACDADCBFBH9ACDB2HADHA2B2ACB9A3BECAF2A2C2A2C9ACDB2FACHACB2ACD9ACBEFJACHA2B2ACE2CB6ACDBFBAE2ADB2ACF9ABDBDFACHAEB2ACH9ACEJHEADFAECBFCG9ACEJEIACDABCBFCI9AC2BDBAFBA2B2ACJ9AC2BFDAFBA2B2ADACJB6ACEJFJABGACEBADB9ACX34002027006022X”Rube#Goldberg’s#Nightmare”@Zerris

Deaths: 1


 • Simplicity

31B2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB31AB31AB31AB31AB31AB31AB31AB7AB23A30BAXBEF2A2EA2I2AB10ACBEF2ACIA2I2A2B9ACX09034055034016X”Simplicity”@Zerris

Deaths: 2


 • Motion Sickness

31B2AB28AB2AB27AMB2A12B2A16B2AB28AB2AB28AB2AB2AM25AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB4H24AB2AB28AB2AB7AM4AM4AM4AM5AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28HB2A30BAXDBEGACHA2B2AB10ABDBEGACIA2B2A2B9ABDBEGACJA2B2ABC9ABDBEGAD2A2B2ABD9ABDBEGADBA2B2ABE9ABDBEGADCA2B2ABF9ABDBEGA2DA2B2ABG9ABDBEGADEA2B2ABH9ABEJEBADHABFAFBI9ACDBDJADBACB2ABJ9ABEJFBADCACDAFC10ACDBFDAD2ADB2ACB9ABEJDHACJA2D2ACD9ACDBDGAD2AEB2ACE9ABEJFBACJACD2ACF9ACEJHFADHAEDBFCG9ACDBEGADFA2B2ACH9A3BHFAF2A2C2A2C9ACDBHFACJADB2ACI9ABX07006008029013X”Motion#Sickness”@Zerris

Deaths: 1


 • Key To My Heart

31B2AB28AB2ABA4BA3BA2BC2A2BC2A3BAFBCAB2AB3AFDAB3ABAB2ABAB3AB2AB3AB2AB2AFD2A2B2A3B2A3B3AB2AEBCAB2ABAFD3AB3ABAECABAEC2AB4ABAB2ABA4BA3BAB2ABAB2ABA3BAEBDAB2AB28AB2A30B2ABD26AEB2AB28AB2AB27AFB2AB21A8B2AB21AB5AEB2AB3AB3ABAMAB3AB3ABAB6AB2AB3AB2AMB3ABM2AB3AB8AB2ABAMAB3AB3AB3ABAMAB7AFB2A30BAXEJHBAEFA2CBA2B9ACEJGJAEFA3BABC9ACEJHBAEJAD2BABE9ACEJHBAEIAEC2ABF9ACEJGJAEJAE2BABH9ACEJGJAFBAGC2ABI9ACEJGJAEHAFB2ABJ9ACDBEJAEJACB2ACB9ABDBCEAEJAEB2ACE9ACDBEBAEJA2B2ACF9ABDBEJAFBADB2ACG9ABDBCEAFBAGB2ACH9ACDBEBAFBAFB2ACI9ABDBGFAFBAIB2ACJ9ACEJGJAEIAIF2AD10ACEJHBAEIAIF2ADB9ACDBGFAEJA2B2A2C9ACDB2DAFBAIB2AB10ABDBDCAEJAFB2ABG9ABDBFJAEJA2B2AC10ACDBFJAFBACB2ACD9ACEJGFAEHAI2BFBD9ACX58024057033011X”Key#To#My#Heart”@Zerris

Deaths: 1


 • Simplicity 2

28BD4AB31AB28AF2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB22AB5AB2AB28AB2AB28AB2AB14AB13AB2AB28AB2AEC27AB3AEC5AB20AB4AB26AB4AB26AB2A30BAXBEFBADHA2D2ABC9A2BEGHADBA2D2AB10A2BEDHAEDA2D2A2B9ACDBCIAF2A2B2ABE9ABEJCJAFDABJBFBD9ACX10034004034015X”Simplicity#2”@Zerris

Deaths: 4 (or 3 if you're MrRubix)


 • Over My Dead Body

15BDE14B2ABD2AMAEBD2AK16AEB2AB6ABM20AB2ABJ5AB9AE8B3AB2AB6AEBC3AEC13AMB2AB2AI10A12B3AB5ABD8AFD4AED8AB14ABD12AF2IB3ABC12AFBAC2AF3BD3AB6AF4AB5ABMAB2IB7AB6ABAB2AK2A9BD2A6B2ABM4AK17AEBDAEB2ABJ22AMB3AB2AB7AM4AM3AL3BA4BC2AB2AB19AEAD5AFB2AB7AI4AI13AF2B2A18B2ICFB4I3B2A30BAXEJCJAEFABH2AB10ACDBCDA2DA2B2A2B9ABEJGFAEIABCBABC9ACEJF2ACBA2CAFBD9ACDBEDADGACB2ABE9A2BEF2AC2A3BABF9ACEJGCAFBA2CBFBG9ACEJEFADFADB2ABI9ACEJFJAEBACB2ABJ9ACEJFJAEDAC2BAC10ACEJEFADHAD2BACB9ACEJGCAEFA2CAF2C9ACEJHBAEIADC2ACD9ACDBFIA2CADB2ACE9ABEJF2ACBA2CBFCF9ACEJ2FACGADC2ACG9ACEJCBADFABF2ABH9ACEJ2FABIA2CBACH9ACX06032057027016X”Over#My#Dead#Body”@Zerris

Deaths: 4


 • River Of Tears

2B2AE26B2AB3AD24AB2ABABD25AB2AB28AB2AB3AF20H4AB2A25B4AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB4A24HB2AB4A25B2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB25H6A25BD6AB31A30BAX2BDCACFA2C2AB10ACX08004004035011X”River#Of#Tears”@Zerris

Deaths: 0


 • Sometimes, Life Just Sucks

31B2A30B2A30B2A7BM5A17B2A7B6A17B2A11B2A17B2A11B2A17B2A11B2A17B2A11B2A17B2A15BA14B2A15BA14B2A15BA14B2A15BA14B2A15B6A9B2A15B6A9B2A30B2A30B2A30BAXDBFDADGA2B2AB10ABEJFBAEDABFBA2B9ACEJGBAEGA2CBABC9ACDBFDADGADB2ABE9ABDBEGADIACB2ABF9ABEJEFAD2ADG2ABG9ACEJDGACFA2CBFBH9ACEJDGACHA2CBFBI9ACEJFHAEHABFAFBJ9ACEJFHAEFABFAFC10ACDBEGADIA2B2ABD9ABDBEGADIA2B2A2C9ABEJDJACFADFBFCB9ACEJDJACHADFBFCD9ACDBDFAEHACB2ACE9ABDBGBACFACB2ACF9ABDBDFAEHACB2ACG9ABDBGBACFACB2ACH9ABEJEDADCACEBACI9ACX3202004303001NaNX”Sometimes,#Life#Just#Sucks”@Zerris

Deaths: Unknown. My best was 8.


 • End Of The Rainbow

2BME2B7AFBD4AE3BDA5B2AB2ABM2A5BD3AFBC10AE2AB2A4BD6AFBDAE2BC2A4B4ABAKBAM8ABD3AEBGB3ABM4AB2A2B2A2BD2AD8AEBC2ABC4AB2AB18ABGBAE2B3A2BAE12B7AEB7AM13AEB8ABC3AF2ABC13ABM4AI2ABGB2AB2A2B2A6B2AB2AB5AK3AEB2IB2ABK7ABMABIAB10A4B2AB8AB2A2BAB2HA2HAB5AEB2AB2A2BI2A2B2A2BA6B6AMAB15ABAB4AB7AFB17AB4AB5AF3B3AE13BDAE2BDAE3BDAEB2AC7AM20AB2A26BCAFBAXEJHBAFCAGCBAB10ACEJHBAFCADCBA2B9ACEJHBAFCAECBABC9ACEJHBAFCA2CBABD9ACDBCIACJADB2ABE9ABDBEHAEHACB2ABG9ABDBDJAE2A2B2ABH9A3BDEAEGA2CBGBI9A2CBDEAEBACD2ABJ9ACEJDBA2DABCBAC10ACEJGDAEJACF2A2C9ACEJ2DA2DABCBACB9ACEJFHAEDADB2ACD9ACEJFBA2DADBAFCG9ACEJ2CACFADCAFCF9A2CBEBACFACB2ACECHC6ACEJDJACHAEFBFCI9A2CBEBABJA2B2ACH9ACDBHDACBAGB2ACJ9ACEJHBAFCABCBAD10ACEJCHACBABD2ADB9ACDBFHAEBAEB2ABF9ACX40030057035036X”End#Of#The#Rainbow”@Zerris

Deaths: 3


 • Perfectionist

2B29H2ABH8AM5AM5AM6AM2ABH30ABH30AB24H7A2B5HB5HB5HB5HB7AEB3H3B3H3B3H3B3H2B3AB2AM28AB9AM5AM5AM5AM3AB2AB2AL26B2AD3G3AK3AK3AK3AK3AK5AB2ACA2GAG3AG3AG3AG3AG3AG3AB2A27BJAB2AB4A2K2A2K2A2K2A2K2A2K2A2K2AB2AB28AB2A4B26H2A3B27H2A3B2HB3HB3HB3HB3HB8HAXCBDCAEJADB2AB10AC2BDCAFBA2B2A2B9AC2BE2AFBA2B2ABC9AC2BEIAFBA2B2ABD9AC2BFGAFBA2B2ABE9AC2BGEAFBA2B2ABF9A2CBE2AEJADB2ABH9A2CBEIAEJADB2ABI9A2CBFGAEJADB2ABJ9A2CBGEAEJADB2AC10A2CBHCAEJADB2ACB9ACDBHGAE2A2B2A2C9ABEJI2AEDABCBFCD9A2CBCDACDABF2ACFC2B6A2CBDFACDABF2ACG9AC2BHCAFBA2B2ABG9ACEJHBAGBABJBACE9A2CBEHACDABF2ACH9A2CBFJACDABF2ACI9A2CBHBACFABD2ADC9AC2BI2ACHA2D2ACJDAB6ACBE2CADEA2C2ADACJB6ACX07030009007010X”Perfectionist”@Zerris

Deaths: 0


 • Faith

15BA15B2AB5AM6ABABMEBD3AME2BDMB2ABA10BAEAB10AD2AB2ABMAE5BAMBABABACAF4BD2AFAB2AB9AEBABABAEBDM5AFDAB2ABAE6BC3ABABC3AF5BD2AB2AB2AE2BDMAE4BMAECAFD4AMAF2B2A2BC14AEBD6AFDAB2ABME4BAE5BABCAMAF5BD2AB2AB11AMDMAECAFD6AFMB2ABA10BD4AE2BAF5BDAB2AB7AM4AFAECAEBABME2BDAFB2A13BDMABCABAB5AF2B2ABM14AEBADABA4BDMB2ABA12B3ABAMAB7AB2ABAE2BDME5BAHBAE10BAB2AB14AB13AB2A14BA15BAXEJHDA2FABDBAB10ACEJH2A2FABDBABC9ACEJGHA2FABDBABD9ACEJGEA2FABDBABE9ACEJGBA2FABDBABG9ACEJFIA2FABDBABH9ACEJ2FA2FABDBABJ9ACEJFCA2FABDBAC10ACEJHJA2FABDBACD9ACEJHIAFEABEAICE9ACEJEJA2FABDBACG9ACEJHGA2FABDBACB9ACDBEJACFA2B2ACF9ABDBDJAFBACB2A2B9ABEJEHAEFA2D2ABF9ACEJEHAF2A2CBA2C9ACDBDJAFBACB2ACI9ABDBEFAC2ADB2ADB9ABEJEFADEADE2ABI9ACEJFBADCADC2ACH9ACEJEHAFEABCBACJ9ACDBEGADGAEB2AD10ABX32008031036014XFaith@Zerris

Deaths: 1


 • Chicken Little’s Nightmare

B29AB2A30B2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2A5H24AB6A22HB2AB31AB31AB31AB31AB2A4B2A4B2A4B2A4B2A3B2AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2A4B2A4B2A4B2A4B2A6BAXEJ2EACJA2BAFB10ACEJFGACJACBAFBE9ACEJGIACJADBAFBF9ACDBDBACDA2B2ABH9ACDBECACDACB2ABI9ACDBFEACDADB2ABJ9ACBED2ACGA2C2ABC9ACB2ECACGA2C2A2B9ACEJE2ACJA3BFC10ACEJFCACJAC2BFCB9ACEJGEACJAD2BF2C9ACBEFEACGA2CBFCD9ACBE2GACGA2CBFCE9ACDE2GACDAEB2ABD9ACEJ2HAFEAEC2ABG9A2CBCFAE2ADB2ACF9A2CBCHADIA2B2ACGCFC3ADABCEJDFACJAE2BFCH9ACEJCDACJAEBAFCI9AC2BCDABJA2B2ACJCFBDAB3AC2BCGABJA2B2ADACFB6A2CBCDADIA2B2ADBCF2CG2CJBCX07034006009014X”Chicken#Little’s#Nightmare”@Zerris

Deaths: 1 (or 0 if you're MrRubix)


 • Think Fast!

9BCAE16BCFB54AM53A3B90AF38AM36AM35AM72AB46A2I15AH14A3BD33AC11A30BAXEJHJA2EA2BAFB10ACEJHJADIA2BAF2B9ACDBCFAFBA2B2ABE9ABCECFABJA2B2ABF9A2BEF2A2DA2E2ABGBFB6ACB2EIAC2A2D2ABHCAB6ACDBFDAFBACB2ABJ9ACEJBHADJACFAFBI9ACDBDCACHADB2ACB9ABEJGHA2FA2D2A2C9ACBECBACIA2C2ACECFB6A2CECJABJA2B2ACF9ABCEFJAFBA2B2ABC9ACEJEJA2FACD2ABD9A2CEGHABJA2B2ACABHB6ABC2EDABJA2B2ACD9A2BEDFADFA2B2ACGCDB6ACEJGIACHAEFBFCI9ACEJHJADCA2BAFCJ9ACDBHGAC2AEB2ACH9ABEJHDABGAFEBAD10ACEJDFAFEAFC2ADB9ACDBHGAFBAFB2ADC9AC69AX07034049017012X”Think#Fast!”@Zerris

Deaths: 1


 • Maze

2BA17BA10B2AB5AEBMADAE2ABM5AE5AMB2AB3AM11AB2AE5AFABAB2ABAFBD4ABAEAM4AB2ACABM2AEAB2AB5AE2AB8AM2AE3AB3AB2AB3AF2AE2AF3ACB3ABAC2AB2AF2B2A2BD2AB4AMDB3AB10AB4ABMB2AD2AD5AFABAD2AMB2AF2B4AB3AFME7ADM4ABE3ABAMAB2AB4AD3AB5ABABAE5AB3AB2AB2AB3ADAB2AM2ABC6AMABAB4ABAB4ACM2ABD3AMAD2AB3ADAEB3AB4AD2ABAD2AEAB3AFAEAD4AB3ABMAFACE5AF2ABABDAC11A4BABMAEAFM3AB3AM3BA2BM3B2AB2AEAEBAFADEBAFDE2B7AE2AB2AB7AB14AM5AB2A30BAXCBCHACDA2B2AB10ACEJFBACFA2B2A2B9ACDBCEACJADB2ABG9ABEJGHAEHACBAFBD9ACEJGHAEHAEBAFBE9ACDBHFAEFAEB2ABH9ACDB2HADJACB2ABI9ACEJHDAEFACBAFBJ9ACEJHFADJAEBAFC10ACDBHJADCA2B2ACB9ABDBCEAF2AFB2ACD9ABEJHIACFAFDAICE9ACDB2CABJA2B2ABF9ABEJCBAC2ADBAFBC9ACEJEDABJAFD2A2C9ACEJ2EADGADB2ACF9ACX07034058034011X”Maze”@Zerris

Deaths: 0


 • Public Transportation 2

B64A3BA26B2AH27AH3AH27AH3AH27AH3A26H2AH3AHAH25AH3AHAH25AH5A2H2A23H5AH25AH5AH25AM5A24H2AH5AH25AH5AH25AH5AH2A24H5AH31AH2AF9BCF13BAXCBFCADHADB2ABABIC2BC3A2CBEIAEDADB2A3BICB2CBD3CBFCAEJADB2ABC6ABA3CBEIADBADB2ABD2A2BAC2AB2CBEHACJA2B2ABEBDC6A2CBFEADFA2B2ABFBAC6A2CBEGAEBA2B2ABG2BC6A2CBFEAEHA2B2ABHB2C6ACBEFCAFCA2B2ACAC2B6A2CBCBAEGAGB2ACB9A2CBF2ACBACB2ABIBDC2BCB3CEJ2CAFCABFBABJ9ACEJCIADBACJBF2C9ACDBHGAC2ACB2ACD9ABEJHIA2EADCBFCE9ACDBEDABJADB2ACF9ABDBFHABJADB2ACH9ABEJ2HAECAD2BACI9A2CBF2AEJA2BA2CJB2C6ACDBHGAE2ADB2AD10ABEJHJAFDACBAFCG9ACDBCDADEA2B2ADB9ABX58004010036013X”Public#Transportation#2”@Zerris

Deaths: 1 (or 0 if you're MrRubix)


 • Boulder Dash 3

3BD26AI2AB27AMB2ABA16BA9BAB2AB17AM13A18BA9BAB2AB27AMB2ABM27AB2ABA8BA18BD12AM21ABA8BA19B2ABM27AB2AB27AMB2AE13BA13BAB16AM17A14BA13BAB2A2B26AMB2A2B27AB2A30BAXBECGAF2A2C2AB10ACBECGAE2A2C2A3BAB6ACBECGAD2A2C2ABC4BAB3ACBECGAC2A2C2ABDBC5BABCBDIGABGA2J2ABEBAB2AB3ACEJFJACHAC2BFCD9ACEJEDADHAC2BFCE9ACEJFBAEHAC2BFCF9ACEJ2CAEHA2CBFCG9ACEJHIADHA2CAFCH9ACEJHFACHACBAFCI9ACEJEHAEDACBAFCJ9ACEJDJA2DACBAFD10ACEJHFACDACBAFBF9ACEJCFA2DAC2BFBH9ACEJHFAEHACB2ABI9ACEJCFADHAC2BFBJ9ACEJCDABIA2CBABG9ACEJ2FACDACBAFC10ACDBCDACFACB2ACB9ABX15034055029011X”Boulder#Dash#3”@Zerris

Deaths: either 1 or 0


 • The Devil's Grin

B3A27B5AB25AB2AB2KB3A21BAB2AB9AM9AM5AEBAB2AB26ABAB2AB2AB6A16BABAB2AB2AB18AEB3ADAB2AB2ABH21AF2AB2AB2A2B3AFB5AM2AHE6AB2AB2AB2AB25AB2AB2AB12AB2I6A2B2AB2AB2AB3AM15AM2AE2AB2AB2AB25AB2AB2AB21AF2BAD2AB2A3BC2AM4AB6AM2AFD6AD5AB6AM3AM5AFB13ABC14AF2BC6A30BAXEJCBAFDA3BFB10ACEJCHAEHABDBF2B9ACEJCHAEBABDBFBC9ACEJCHADFABDBFBD9ACEJD2ACDABEBFBF9ACDBCJACBA2B2ABG9ABEJG2AFBAD2BFBH9ACEJ2HAEHAGDBAC10ACEJHFAEHA2D2ACD9ACDB2HAEDADB2ACE9ABEJCHACJABDBFBE9A2CBDJACJABF2ABI9ACDBHJADFACB2A2C9ABEJHFACHACDBACG9ACEJ2HAEDACH2ACB9ACDBGJACGAEB2ACH9ABEJF2ADJAEHAFBJ9ACEJ2FAEFABCAFCI9ACEJFEADFACGAFDB9ACEJ2DAFGADFA2CF9ACEJFGAFEAGC2ACJ9ACDBHJAFBAGB2AD10ABX11034055033048X”The#Devil’s#Grin”@Zerris

Deaths: 6


 • Fire In The Hole!

7BA7BDAE13B2ABD3AEBD20AEB2AB28AB2AB28AB2AB11AB4A10B2AB2AB28AB2AB28AB2ABM27AB2AB6A2G20AB2AB28AB2AB7AI20AB2AB6A2B4AB7AM7AB2AB13AB5H3A4H2AB2AB13AB15H2AB3A2B4AH3GB15H2AB12AHB15H2ABC11AM6B3H7B2A30BAX2BEGACDA2D2AB10ACEJGBAFBA3BA2B9ACEJGDAFBA3BABC9ACEJGFAFBA3BABD9ACDBDBACFA2B2ABE9ACDBDFACFA2B2ABF9A2CB2DACHADB2ABICGB6ACEJHGAFDABD2ABG9ACEJEFAEJA2BAFCD9ACDBD2ADFACB2ACB9ABEJEDAEJACBAFBJ9ACEJEBAEJA2BAFC10ACEJEHAEJACBAF2C9A2CB2DABJA2B2ACG9ACX19034058026015X"Fire#In#The#Hole!"@Zerris

Deaths: 2


 • Practice Level For Experts

B2AM16ABA7BCF21ABAB6AEB3A3HB3HB3H2BD2IA4B7AB27AM2AEB2AI28AB2A21B8AB2ABM3AKAKAKAKAKAKAKAK3A4B2AB2AB14AM6ABDAEB2AB2AB2AB2AHAHAHAHAHAHAH2ABDAMABAFB2ABHA17BABCAEABAKB2AB7A3G4AKAKABABDAFAB2AB2AB3AM3A3G8ABABCAEAB2AB10A3G2AH2AI2ABABDAFAECAB2A8BAKA7BAB4AEC3AB2ABDK3AK3AK3AK4AB5AEC2AB21AB6AECAB2AB3AI3AI3AI3AI2AM6AM3B2A22B4H4BAXDBCBAEDA2B2AB10ABEJDJAEFABDAF2B9ACEJCJA2FACD2ABE9ACEJCDADGABCBABC9ACDBE2AEDA2B2ABF9ACDB2HAEJAEB2ABG9ABEJHCADBADCAFCD9ACEJHFACBA2D2ACE9ACDB2HA2CAEB2ACF9ABDBGFAD2ADB2ACG9ACEJGDADBA2D2ACH9ACEJGFAC2ADEBACI9ACEJGHACBA2DBACJ9ACDB2HAEJADB2AD10A2B2EJACGA2C2ABJ9ACBEFGAC2A2C2ACABJB6ACEJGDACEA2E2ABH9ACDBGBACBAEB2ABD9ABEJGBA2BAEJ2ADB9ACDBFCACGAFB2A2C9ABEJFHACJAFB2ACB9ACDBFDAEIACB2ABI9ABX07034060003016X”Practice#Level#For#Experts”@Zerris

Deaths: 4 or 3 (Nobody has ever actually beaten it, so...)


 • 9th Circle Of Hell

BHAHA2HAHBHA3HA3HB3HM3H3B3AH4AHA3HAHBMAHMA4HBD3AHM3AH2AEAH2AMHMH3BH5AH5A2HB2AHDAFAH3AHBH3MH7ACAE2AMB2AHCAEAHAH2AM2HAHDAFAH3ADAF3AB2AHDAFAHCH3AH3ACAEAHM2ACAEAHAB2AHCMEA3HAH5ADAFA2H2ADAFCHAB2AHDAF2AMHCH5ACAEA3HACAEM2AB2AHCAE3A3H2A2HADMF2AMHADMF3AB2AHDAFAH2AMH2AMHACAE3AHACAEAHAB2AHCAECH3AH3AHADAFAHAHADAFAHFB2A2HAF2HAHAHAHAHACAECHAHACAE2AMB2A2H2A2HCHAHCHAHADAF2HAHADAFB2AB2A2HM2A3HA3H3AC2A2HAMAC2A2HAB2A3H6AMHM6AMH6AMHAB2A4H6ABD7AHAH5AH4A5HAH6AH5AHCH5AH4A5HF2HF3BCHB3HB3HB3H4BAXCBCFABJA2B2ABACHB6ABEJ2DAEIABCBABC9ACDBEBAFBA2B2ABD9ABEJ2DABFABF2ABE9ACDB2EAFBACB2ABG9A3BEHA2DA2B2ABH9A2CBEHABJA2B2ABIBHB6ABEJEDA2DACDBABJ9ACEJEHAEHA2DBACB9ACDBGEADIADB2ABF9ABEJFJACEADCBAC10A2CBGDABJA2B2ACD3B6ABEJHDABFADF2ACE9ACDBHJABJAEB2ACF9ACEJHBA2CAEC2ACG9AC2BCFAEHA2B2ACH9AC2BGDA2DA2B2A2B9ACX14035060035011X”9th#Circle#Of#Hell”@Zerris

Deaths: If it’s even possible, 0.

If you manage to solve any of the levels with all acorns and the minimum deaths, do leave me shout. :)

Advertisement