GuildWiki

GuildWiki has been locked down: anonymous editing and account creation are disabled. Current registered users are unaffected. Leave any comments on the Community Portal.

READ MORE

GuildWiki
Advertisement

Remember that these levels can often be completed easily if you don’t both to get all the acorns. Difficulty includes getting all acorns.

Deaths means number of deaths required to get all acorns.


In order from Easiest to Hardest (mostly)...


*'''This Is Easy'''
2B3AM3A3MAMAMA3MA3M3AM2AB2AB2AM5AM2AMAM2AM2AM6AMAB2AB3AM4AM2A3M2AM2A3M3AM2AB2AB2AM5AM2AMAM2AM4AM4AMAB2ABM2AM4AM2AMAMA3MA3M3AM2AB2A28BAB2AB2AM8A3MA3M8AMAB2AB3AM8AM2AM9AM2AB2AB2AM9AM2A3M8AMAB2AB3AM8AM4AM7AM2AB2AB2AM8A3MA3M8AMAB2ABA28B2AB3AM3A3M2AM2A3MAMAM3AM2AB2AB2AM4AM3AMAMAM3AMAM4AMAB2AB3AM3A3MA3MA3MA3M3AM2AB2AB2AM4AM3AMAM3AM2AM5AMAB2AB3AM3A3MAMAMA3M2AM4AM2AB2A30BAXDBCDACHAIB2AB10ACDBEHAFDAIB2A2B9ABEJ2HAEIAIGBABC9ACX07010060031011X”This#Is#Easy”@Zerris

Deaths: 0


*'''The Matrix''' (How far down the rabbit hole do you want to go?):
31B2ABD5AED12AED5AEB2ABM4BD16AE4BMB2AB6AFBA10BABC6AB2A8BDABD6AEBAE8B2AB8AFB8ABC8AB2ABA9BABAE2B2A9BAB2ABAE8BABCAEBCF8BDAB2ABC8A4BCAE3B8AFB2A9BABD2AEC2AEBA9B2A8BDAB4AEC2ABAE8B2AB8AFBA2BCAEBABC8AB2ABA9B3AEC3A9BAB2ABAE5BDMBC3ABCAFBME5BDAB2ABC8A4BA5B8AFB2A8BD12AE8B2AB28AB2A30BAXDBCDAFBAIB2AB10ABDB2HAFBADB2A2B9ABEJEBAF2ADC2ABD9ACDBCDAFBA2B2ABE9ABEJFJAF2ABC2ABG9ACEJFDACFAI2BABC9ACEJFDADBAIB2ABF9ACDBEDA2DAHB2ABJ9ABEJFDACHAHB2AC10ACDB2HAFBA2B2ACB9ABDBCDAFBADB2A2C9ABEJFDACJAH2BACD9ACEJFDADBAH2BACE9ACEJFDACFAHB2ABH9ACX32006038015012X”The#Matrix”@Zerris

Deaths: 0


*'''Practice Level for Beginners'''
16B2K6BM6B2ABD3AK4AM7A2GE2B6AB2AB17A2G9AB2AB3A3B2H3B2IB2I10B2AB2AB3AB2AE9B7AB4AB2AB3AB5AEDAEBMBA7B4AB2AB3AB9AE11AB2AB2AB4A2G2AC2AFC12AB2AB2AB4A2GAFB2H2BC11AB2AB2ABA8B2H4B5H2B2H2BAMB2AB8AE2BD2AE3B6AE4B2AB9A2B16AEB2AB4A2B6A4B12AB2AB4ABD6AB6AM8AB2AB3ABD6ABD14A2B2AB3AB7AB15A2B2AB3ABM5AFB2AB9H3A2B2A4B2ABCAF20BAXCBEBACDA2B2AB10ACDBHCA2CA2B2A2B9ABEJHGACFABCAFBC9A2CBGHADFADB2ABEBDC6A2CBGHACHA2B2ABD9A2CBGFA2DA2B2ABF3ABEC3ACEJCJADCADE2ABH9A2CBCHA2EABC2ABICAC6A2CBCHAEJABD2AC10ACBEDHAFBA2C2ABJ9AC2BHEAF2A2C2ACB9A2CBDBAFDA2B2A2CBI2CAC3ACDBDCACIADB2ACD9ABDBD2AEFACB2ACE9ABEJCFADBACDBFCF9A2CBEDACDA2B2ACG9ACEJCDAEJA2DBFCH9ACEJGDAEDAEJAFCJ9ACDB2HAEFAEB2ACI9ACDBFHAFDAGB2AD10ABEJIEAF2AGIBFDB9ACDBD2AEFADB2ABG9ABX07012030034013X”Practice#Level#For#Beginners”@Zerris

Deaths: 1


*'''Public Transportation'''
2BA26B2M2AB22AKE3B2M2AB27A2M2A23BA4B2M4AK25A2M30A2M2A2BA27B2AB26AK4AB31A27BA2B4AK26AB31AB2A2BA27B2AB31AB31A26BD5AB28AB2A30BAXCBGCACJAEB2AB10A2CBGJACJA2B2A3BAB6A2CBGJACJA2B2ABCBAB2AB3A2CBCDADFA2B2ABFBHB6A2CBCDADFA2B2ABGBHB6A2CBCIADFACB2ABH9A2CBH2AEBAEB2ABI9A2CB2HAEBA2B2ABJBIB6A2CB2HAEBA2B2ACABIB6A2CBD2AEHAEB2ABD9A2CBCDAEHA2B2ABEBDB6A2CBCDAEHA2B2AC2BDB6ACEJCDABJA3BF2C9ACDBCDAFBA2B2ACD9ACEJHJAEJA3BACE9A2CBD2ACDAEB2ACF9A2CBCDACDA2B2ACGCFB6A2CBCDACDA2B2ACHCFB6A2CBDCADFACB2ACI9ACX08006005035011X”Public#Transportation”@Zerris

Deaths: 1


*'''I Can't Get No Satisfaction'''
3BD2A9BD6A7BAB2A2B15AFBC4AE5B2A2BA3BA9BABAB9AB2AB3A2BABDAEBD6AE3A5BAB2AB3A2BAB13ABABD2ABAE4ABA2BABC2ABC2AF2BABAB5AB6AB2ABABECAED2AB3ABA5BA2B4A3BABABAB5AB3ABAB6AB5A2BABABAB2AF2BDABABA3BC3AB5A2BABABCB2AEBM2ABAB2AE4B5ABA2BAB2AEBC2AEBCABAB4A2B6AB2ABAB4ABC2AE2BDABAFBA2B6AB2A3BAF4B4AECFDABDABDABD3A2BABMBABAB3ACAHABD2AB2AB2AB4A2BABABABAB3ABAC4AFBA2BAFB4A2B5ABABA2I2BD3AFD2AEBAB2AB2A2BC3AFDAB8AFB6AB2AB2A16BCA12BAXBEF2AEFA2B2ABA3B6A2CEFHACIABE2ABC9ACBEFGA2DA2B2A2B9ACEJFJACGABC2ABD9ACDBFHACDA2B2ABE9ACEJCHADFACD2ABF9ACBECHADBA2B2ABH3A3B3ACBDGJA2DA2B2AC7A3BCEJCBA2DAC2BFCB9ACDBDJAEBACB2A2C9ACEJDFAEHABD2ABG9ACEJEGADBADCAFCD9ACDBHEAFBADB2ACE9ABEJEIAEJABCBFCF9ACDB2HAC2AEB2ACG9ABEJHFAFBAEB2ACH9ACEJEJAEHAC2BACI9ACEJ2HADJA2D2ABI9ACEJGDACDA2DBABJ9ACX29012021012042X”I#Can’t#Get#No#Satisfaction”@Zerris

Deaths: 0


*'''Boulder Dash'''
28BDEB2AB12AF6B9AB2ABA2BD3AF5B14AFB2ABADAF4B12AF8B2ABAF2B10AF5BD7AB2ABFD7AF4BD5AF6BAB2ABD4AF3BD4AF6BC4ABAB2AB2AF2BD15AECEBABAB2AB2AE18BCECAFBAB2ABC20AECEBD2AB2ABEC20ABADFBCB2ABAEC19ABAFDAEB2AB2AEB2G2B2G2B2G2B2G2B2GBAB3AB2ABF2BD18G3BC2AB2ABD3A2GM3GM3GM3GM9GB2AB4A24GB2ABC3AC3GC3GC3GC3GC6GFB2A30BAXDBDBAEHA2B2AB10ABDBDJAEHACB2A2B9ABDBEHAEHADB2ABC9ABDB2FAEHAEB2ABD9A2BEHGAC2A2C2ABG9ACEJDFAEDA3BFBF9ACEJEDAEDAC2BFBH9ACEJFBAEDAD2BFBI9ACEJFJAEDAE2BFBJ9ACEJDGAEDA2CAF2C9ACEJ2EAEDADCAFCD9ACEJFCAEDAECAFCE9ACEJGHAEDAF2BFCF9ACEJCIAEDABCAFC10ACEJGJAEJAED2ACB9ACEJGJAEJA2D2ACG9ACEJGJAEJACD2ACH9ACEJGJAEJABD2ACI9ACDBGDAEHAFB2ABE9ABDBGDAEHAFB2ACJ9ABEJG2AEDAFCAFD10ACX07034057027051X”Boulder#Dash”@Zerris

Deaths: 0


*'''Boulder Dash 2'''
2BD27AB2AB27AFB2AB3H21B3A2B2AB2A24GAEB2ABCA24G2AB2A27B2AB2ABDA4G22AB2AB2A4G21AFB2AB2A27B2AB22A4GAEB2ABC21A4G2AB2A27B2AB2ABDA15G11AB2AB2A15G10AFB2AB2A27B2AB21A8G2ABC20A8G2A30BAXBEHGABJA2C2AB10ACEJHDACDABDBF2B9ACDBHIAF2A2B2ABC9ABEJGDAFEABC2ABD9ACX09010058004011X”Boulder#Dash#2”@Zerris

Deaths: 1


*'''Fairly Obvious'''
31B2AB8AE4BD14AB2AB9AE2BD2AM2AM2AM2AM3AB2AB10AEBC2A11BMAB2AB11AEBCM10AB2AB2AB4AM7AEBC8AMAB2AB2A5B9AEBCM8ABMAB2AB5AM8AEBC8AB2AB2AB15AEBCM6AB2AB2AB6AM9AEBC6ABMAB2AB17AEBCM4AB2AB2AB6AM11AEBC4AB2AB2AB19AEBCM2ABMAB2AB6AM3AM9AEBC2AB2AB2AB8AM3AM4AMAMAEBCMB2AB2AB6AM8AM5AMEBAB2AB2AB13AM9AMAB2AB2A7HB6HB9H6BAXX07012058034013X”Fairly#Obvious”@Zerris

Deaths: 1


*'''London Bridge'''
6B21A4B2A3B26AB2A3B26AB2A2B3AB23AB2A2B3A2B3AM9AM8AB2AB3A3B22AB2AB3A3B22AB2AB2A4B22AB2AB2A4B22AB2AB3A3B22AB2AB3A3B22AB2AB3A3B22AB2AB4A2B22AB2AB4A2B22AB2AB2ABA2B22AB2AB2AB2AB22AB2AB2AB2AB22AB2A30BAXCBH2AFBACB2AB10ABCBH2AEJACB2A2B9ABCBH2AEHACB2ABC9ABCBH2AEFACB2ABD9ABCBH2ADBACB2ABE9ABCBH2AEDACB2ABF9ABCBH2ADJACB2ABG9ABCBH2A2DACB2ABH9ABCBH2ACFACB2ABI9ABCBH2ACHACB2ABJ9ABCBH2ADHACB2AC10ABCBDGACFAEB2ACB2CB6A2CBFBACEAJB2A2C9A2CBH2AEBACB2ACD9A2CBH2ADFACB2ACE9A2CBH2ACJACB2ACF9A2CBHDAEFABH2ACH9ABCBHDADBABH2ACI9ABCB2GACDAEB2ACG2CB6A2CBEBACFA2B2ACJ9ABCBGBACEA2B2AD10ABDBCEAFBA2B2ADB9ABEJHDABIA2CBADC9ACEJCDAGBABJ2A2D9ACEJEBABDACJ2ADE9ACEJCFAFIABG2ADF9ACDBDFAFBACB2ADG9ABDBDBAFBACB2ADH9AB414AX13034058034012X”London#Bridge”@Zerris

Deaths: 0


*'''In Acorns We Trust'''
6B22A3B2ABD26AEB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2A4B25AB2A28BAB2ABDEBDAM3BM2AD3AEBM9AB2AB2AB2AEDABC7AEBC4AI3AB2AB2AB5AEBD2AF2BCAE2B3ABA3B2AB2ABAF2B6ABMABCAEB6AEB2AB2AEAB2A4BDAEBAED2ABAI8A2B3AB9AB4AFBABA3BC3ABD3ABAE6BAE5BD3ABAMB3AB3AFB6AM11AFBABD3ABAE23B6ABC21AM2BCAFB2A30BAXBECJACJA2B2AB10ACBEDFACJA2B2A2B9ACBEDHACJA2B2ABC9ACB2EBACJA2B2ABD9A2B2EHACJA2B2ABE9ACB2EFACJA2B2ABG9A2BE2DACJA2B2ABF9A2BEDBACJA2B2ABH9ACBEDJACJA2B2ABI9ACB2EJACJA2B2ABJ9ACB2EDACJA2B2AC10ACBEFDACJA2B2ACB9ACBEFBACJA2B2A2C9A2BEFJACJA2B2ACD9A2BEGFACJA2B2ACE9ACBE2FACJA2B2ACF9ACBEGDACJA2B2ACG9ACBEGBACJA2B2ACH9ACBEFHACJA2B2ACI9ACBEHBACJA2B2ACJ9ACBEGJACJA2B2AD10ACBEGHACJA2B2ADB9A2BEHDACJA2B2ADC9ACBEHFACJA2B2A2D9AB690AX07010006019032X”In#Acorns#We#Trust”@Zerris

Deaths: 0


*'''Rube Goldberg’s Nightmare'''
B4H5BD5H2AHF11B15A2HAHM2AM2AB5AB16AHAH6AE6B13A4HAH12AB16AHAH3ABC7AB5AM3AB6AHAH10B2AB16AHAH12AB13AB2AHAHM10AFB16AHAH9B2A2B8AB5AMAHAH12AB16AHAH11AFB12AF3AHAHA10BDM16AHAH27AC3AH18AB8AB3AH12B36AM11AF18A9B2A19BAXEJEHACFABFAFB10A2CBCIAEFAJB2ABC9ACDBDIACJA2B2ABD9A2CBDHAEDA2B2ABIB2C6AC2BC2ABJA2G2A2B9ACBEGBACEA2C2ABE9ACEJFBADFACDAFBF9ACBEDEACBA2B2ACABJB6ACEJFBAEHA2DAFBG9A2CBHJAEHABF2ABJ9ACEJDFACDADCBFBH9ACDB2HADHA2B2ACB9A3BECAF2A2C2A2C9ACDB2FACHACB2ACD9ACBEFJACHA2B2ACE2CB6ACDBFBAE2ADB2ACF9ABDBDFACHAEB2ACH9ACEJHEADFAECBFCG9ACEJEIACDABCBFCI9AC2BDBAFBA2B2ACJ9AC2BFDAFBA2B2ADACJB6ACEJFJABGACEBADB9ACX34002027006022X”Rube#Goldberg’s#Nightmare”@Zerris

Deaths: 1


*'''Simplicity'''
31B2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB31AB31AB31AB31AB31AB31AB31AB7AB23A30BAXBEF2A2EA2I2AB10ACBEF2ACIA2I2A2B9ACX09034055034016X”Simplicity”@Zerris

Deaths: 2


*'''Motion Sickness'''
31B2AB28AB2AB27AMB2A12B2A16B2AB28AB2AB28AB2AB2AM25AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB4H24AB2AB28AB2AB7AM4AM4AM4AM5AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28HB2A30BAXDBEGACHA2B2AB10ABDBEGACIA2B2A2B9ABDBEGACJA2B2ABC9ABDBEGAD2A2B2ABD9ABDBEGADBA2B2ABE9ABDBEGADCA2B2ABF9ABDBEGA2DA2B2ABG9ABDBEGADEA2B2ABH9ABEJEBADHABFAFBI9ACDBDJADBACB2ABJ9ABEJFBADCACDAFC10ACDBFDAD2ADB2ACB9ABEJDHACJA2D2ACD9ACDBDGAD2AEB2ACE9ABEJFBACJACD2ACF9ACEJHFADHAEDBFCG9ACDBEGADFA2B2ACH9A3BHFAF2A2C2A2C9ACDBHFACJADB2ACI9ABX07006008029013X”Motion#Sickness”@Zerris

Deaths: 1


*'''Key To My Heart'''
31B2AB28AB2ABA4BA3BA2BC2A2BC2A3BAFBCAB2AB3AFDAB3ABAB2ABAB3AB2AB3AB2AB2AFD2A2B2A3B2A3B3AB2AEBCAB2ABAFD3AB3ABAECABAEC2AB4ABAB2ABA4BA3BAB2ABAB2ABA3BAEBDAB2AB28AB2A30B2ABD26AEB2AB28AB2AB27AFB2AB21A8B2AB21AB5AEB2AB3AB3ABAMAB3AB3ABAB6AB2AB3AB2AMB3ABM2AB3AB8AB2ABAMAB3AB3AB3ABAMAB7AFB2A30BAXEJHBAEFA2CBA2B9ACEJGJAEFA3BABC9ACEJHBAEJAD2BABE9ACEJHBAEIAEC2ABF9ACEJGJAEJAE2BABH9ACEJGJAFBAGC2ABI9ACEJGJAEHAFB2ABJ9ACDBEJAEJACB2ACB9ABDBCEAEJAEB2ACE9ACDBEBAEJA2B2ACF9ABDBEJAFBADB2ACG9ABDBCEAFBAGB2ACH9ACDBEBAFBAFB2ACI9ABDBGFAFBAIB2ACJ9ACEJGJAEIAIF2AD10ACEJHBAEIAIF2ADB9ACDBGFAEJA2B2A2C9ACDB2DAFBAIB2AB10ABDBDCAEJAFB2ABG9ABDBFJAEJA2B2AC10ACDBFJAFBACB2ACD9ACEJGFAEHAI2BFBD9ACX58024057033011X”Key#To#My#Heart”@Zerris

Deaths: 1


*'''Simplicity 2'''
28BD4AB31AB28AF2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB22AB5AB2AB28AB2AB28AB2AB14AB13AB2AB28AB2AEC27AB3AEC5AB20AB4AB26AB4AB26AB2A30BAXBEFBADHA2D2ABC9A2BEGHADBA2D2AB10A2BEDHAEDA2D2A2B9ACDBCIAF2A2B2ABE9ABEJCJAFDABJBFBD9ACX10034004034015X”Simplicity#2”@Zerris

Deaths: 4 (or 3 if you're MrRubix)


*'''Over My Dead Body'''
15BDE14B2ABD2AMAEBD2AK16AEB2AB6ABM20AB2ABJ5AB9AE8B3AB2AB6AEBC3AEC13AMB2AB2AI10A12B3AB5ABD8AFD4AED8AB14ABD12AF2IB3ABC12AFBAC2AF3BD3AB6AF4AB5ABMAB2IB7AB6ABAB2AK2A9BD2A6B2ABM4AK17AEBDAEB2ABJ22AMB3AB2AB7AM4AM3AL3BA4BC2AB2AB19AEAD5AFB2AB7AI4AI13AF2B2A18B2ICFB4I3B2A30BAXEJCJAEFABH2AB10ACDBCDA2DA2B2A2B9ABEJGFAEIABCBABC9ACEJF2ACBA2CAFBD9ACDBEDADGACB2ABE9A2BEF2AC2A3BABF9ACEJGCAFBA2CBFBG9ACEJEFADFADB2ABI9ACEJFJAEBACB2ABJ9ACEJFJAEDAC2BAC10ACEJEFADHAD2BACB9ACEJGCAEFA2CAF2C9ACEJHBAEIADC2ACD9ACDBFIA2CADB2ACE9ABEJF2ACBA2CBFCF9ACEJ2FACGADC2ACG9ACEJCBADFABF2ABH9ACEJ2FABIA2CBACH9ACX06032057027016X”Over#My#Dead#Body”@Zerris

Deaths: 4


*'''River Of Tears'''
2B2AE26B2AB3AD24AB2ABABD25AB2AB28AB2AB3AF20H4AB2A25B4AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB4A24HB2AB4A25B2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB25H6A25BD6AB31A30BAX2BDCACFA2C2AB10ACX08004004035011X”River#Of#Tears”@Zerris

Deaths: 0


*'''Sometimes, Life Just Sucks'''
31B2A30B2A30B2A7BM5A17B2A7B6A17B2A11B2A17B2A11B2A17B2A11B2A17B2A11B2A17B2A15BA14B2A15BA14B2A15BA14B2A15BA14B2A15B6A9B2A15B6A9B2A30B2A30B2A30BAXDBFDADGA2B2AB10ABEJFBAEDABFBA2B9ACEJGBAEGA2CBABC9ACDBFDADGADB2ABE9ABDBEGADIACB2ABF9ABEJEFAD2ADG2ABG9ACEJDGACFA2CBFBH9ACEJDGACHA2CBFBI9ACEJFHAEHABFAFBJ9ACEJFHAEFABFAFC10ACDBEGADIA2B2ABD9ABDBEGADIA2B2A2C9ABEJDJACFADFBFCB9ACEJDJACHADFBFCD9ACDBDFAEHACB2ACE9ABDBGBACFACB2ACF9ABDBDFAEHACB2ACG9ABDBGBACFACB2ACH9ABEJEDADCACEBACI9ACX3202004303001NaNX”Sometimes,#Life#Just#Sucks”@Zerris

Deaths: Unknown.  My best was 8.


*'''End Of The Rainbow'''
2BME2B7AFBD4AE3BDA5B2AB2ABM2A5BD3AFBC10AE2AB2A4BD6AFBDAE2BC2A4B4ABAKBAM8ABD3AEBGB3ABM4AB2A2B2A2BD2AD8AEBC2ABC4AB2AB18ABGBAE2B3A2BAE12B7AEB7AM13AEB8ABC3AF2ABC13ABM4AI2ABGB2AB2A2B2A6B2AB2AB5AK3AEB2IB2ABK7ABMABIAB10A4B2AB8AB2A2BAB2HA2HAB5AEB2AB2A2BI2A2B2A2BA6B6AMAB15ABAB4AB7AFB17AB4AB5AF3B3AE13BDAE2BDAE3BDAEB2AC7AM20AB2A26BCAFBAXEJHBAFCAGCBAB10ACEJHBAFCADCBA2B9ACEJHBAFCAECBABC9ACEJHBAFCA2CBABD9ACDBCIACJADB2ABE9ABDBEHAEHACB2ABG9ABDBDJAE2A2B2ABH9A3BDEAEGA2CBGBI9A2CBDEAEBACD2ABJ9ACEJDBA2DABCBAC10ACEJGDAEJACF2A2C9ACEJ2DA2DABCBACB9ACEJFHAEDADB2ACD9ACEJFBA2DADBAFCG9ACEJ2CACFADCAFCF9A2CBEBACFACB2ACECHC6ACEJDJACHAEFBFCI9A2CBEBABJA2B2ACH9ACDBHDACBAGB2ACJ9ACEJHBAFCABCBAD10ACEJCHACBABD2ADB9ACDBFHAEBAEB2ABF9ACX40030057035036X”End#Of#The#Rainbow”@Zerris

Deaths: 3


*'''Perfectionist'''
2B29H2ABH8AM5AM5AM6AM2ABH30ABH30AB24H7A2B5HB5HB5HB5HB7AEB3H3B3H3B3H3B3H2B3AB2AM28AB9AM5AM5AM5AM3AB2AB2AL26B2AD3G3AK3AK3AK3AK3AK5AB2ACA2GAG3AG3AG3AG3AG3AG3AB2A27BJAB2AB4A2K2A2K2A2K2A2K2A2K2A2K2AB2AB28AB2A4B26H2A3B27H2A3B2HB3HB3HB3HB3HB8HAXCBDCAEJADB2AB10AC2BDCAFBA2B2A2B9AC2BE2AFBA2B2ABC9AC2BEIAFBA2B2ABD9AC2BFGAFBA2B2ABE9AC2BGEAFBA2B2ABF9A2CBE2AEJADB2ABH9A2CBEIAEJADB2ABI9A2CBFGAEJADB2ABJ9A2CBGEAEJADB2AC10A2CBHCAEJADB2ACB9ACDBHGAE2A2B2A2C9ABEJI2AEDABCBFCD9A2CBCDACDABF2ACFC2B6A2CBDFACDABF2ACG9AC2BHCAFBA2B2ABG9ACEJHBAGBABJBACE9A2CBEHACDABF2ACH9A2CBFJACDABF2ACI9A2CBHBACFABD2ADC9AC2BI2ACHA2D2ACJDAB6ACBE2CADEA2C2ADACJB6ACX07030009007010X”Perfectionist”@Zerris

Deaths: 0


*'''Faith'''
15BA15B2AB5AM6ABABMEBD3AME2BDMB2ABA10BAEAB10AD2AB2ABMAE5BAMBABABACAF4BD2AFAB2AB9AEBABABAEBDM5AFDAB2ABAE6BC3ABABC3AF5BD2AB2AB2AE2BDMAE4BMAECAFD4AMAF2B2A2BC14AEBD6AFDAB2ABME4BAE5BABCAMAF5BD2AB2AB11AMDMAECAFD6AFMB2ABA10BD4AE2BAF5BDAB2AB7AM4AFAECAEBABME2BDAFB2A13BDMABCABAB5AF2B2ABM14AEBADABA4BDMB2ABA12B3ABAMAB7AB2ABAE2BDME5BAHBAE10BAB2AB14AB13AB2A14BA15BAXEJHDA2FABDBAB10ACEJH2A2FABDBABC9ACEJGHA2FABDBABD9ACEJGEA2FABDBABE9ACEJGBA2FABDBABG9ACEJFIA2FABDBABH9ACEJ2FA2FABDBABJ9ACEJFCA2FABDBAC10ACEJHJA2FABDBACD9ACEJHIAFEABEAICE9ACEJEJA2FABDBACG9ACEJHGA2FABDBACB9ACDBEJACFA2B2ACF9ABDBDJAFBACB2A2B9ABEJEHAEFA2D2ABF9ACEJEHAF2A2CBA2C9ACDBDJAFBACB2ACI9ABDBEFAC2ADB2ADB9ABEJEFADEADE2ABI9ACEJFBADCADC2ACH9ACEJEHAFEABCBACJ9ACDBEGADGAEB2AD10ABX32008031036014XFaith@Zerris

Deaths: 1


*'''Chicken Little’s Nightmare'''
B29AB2A30B2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2A5H24AB6A22HB2AB31AB31AB31AB31AB2A4B2A4B2A4B2A4B2A3B2AB2AB28AB2AB28AB2AB28AB2A4B2A4B2A4B2A4B2A6BAXEJ2EACJA2BAFB10ACEJFGACJACBAFBE9ACEJGIACJADBAFBF9ACDBDBACDA2B2ABH9ACDBECACDACB2ABI9ACDBFEACDADB2ABJ9ACBED2ACGA2C2ABC9ACB2ECACGA2C2A2B9ACEJE2ACJA3BFC10ACEJFCACJAC2BFCB9ACEJGEACJAD2BF2C9ACBEFEACGA2CBFCD9ACBE2GACGA2CBFCE9ACDE2GACDAEB2ABD9ACEJ2HAFEAEC2ABG9A2CBCFAE2ADB2ACF9A2CBCHADIA2B2ACGCFC3ADABCEJDFACJAE2BFCH9ACEJCDACJAEBAFCI9AC2BCDABJA2B2ACJCFBDAB3AC2BCGABJA2B2ADACFB6A2CBCDADIA2B2ADBCF2CG2CJBCX07034006009014X”Chicken#Little’s#Nightmare”@Zerris

Deaths: 1 (or 0 if you're MrRubix)


*'''Think Fast!'''
9BCAE16BCFB54AM53A3B90AF38AM36AM35AM72AB46A2I15AH14A3BD33AC11A30BAXEJHJA2EA2BAFB10ACEJHJADIA2BAF2B9ACDBCFAFBA2B2ABE9ABCECFABJA2B2ABF9A2BEF2A2DA2E2ABGBFB6ACB2EIAC2A2D2ABHCAB6ACDBFDAFBACB2ABJ9ACEJBHADJACFAFBI9ACDBDCACHADB2ACB9ABEJGHA2FA2D2A2C9ACBECBACIA2C2ACECFB6A2CECJABJA2B2ACF9ABCEFJAFBA2B2ABC9ACEJEJA2FACD2ABD9A2CEGHABJA2B2ACABHB6ABC2EDABJA2B2ACD9A2BEDFADFA2B2ACGCDB6ACEJGIACHAEFBFCI9ACEJHJADCA2BAFCJ9ACDBHGAC2AEB2ACH9ABEJHDABGAFEBAD10ACEJDFAFEAFC2ADB9ACDBHGAFBAFB2ADC9AC69AX07034049017012X”Think#Fast!”@Zerris

Deaths: 1


*'''Maze'''
2BA17BA10B2AB5AEBMADAE2ABM5AE5AMB2AB3AM11AB2AE5AFABAB2ABAFBD4ABAEAM4AB2ACABM2AEAB2AB5AE2AB8AM2AE3AB3AB2AB3AF2AE2AF3ACB3ABAC2AB2AF2B2A2BD2AB4AMDB3AB10AB4ABMB2AD2AD5AFABAD2AMB2AF2B4AB3AFME7ADM4ABE3ABAMAB2AB4AD3AB5ABABAE5AB3AB2AB2AB3ADAB2AM2ABC6AMABAB4ABAB4ACM2ABD3AMAD2AB3ADAEB3AB4AD2ABAD2AEAB3AFAEAD4AB3ABMAFACE5AF2ABABDAC11A4BABMAEAFM3AB3AM3BA2BM3B2AB2AEAEBAFADEBAFDE2B7AE2AB2AB7AB14AM5AB2A30BAXCBCHACDA2B2AB10ACEJFBACFA2B2A2B9ACDBCEACJADB2ABG9ABEJGHAEHACBAFBD9ACEJGHAEHAEBAFBE9ACDBHFAEFAEB2ABH9ACDB2HADJACB2ABI9ACEJHDAEFACBAFBJ9ACEJHFADJAEBAFC10ACDBHJADCA2B2ACB9ABDBCEAF2AFB2ACD9ABEJHIACFAFDAICE9ACDB2CABJA2B2ABF9ABEJCBAC2ADBAFBC9ACEJEDABJAFD2A2C9ACEJ2EADGADB2ACF9ACX07034058034011X”Maze”@Zerris

Deaths: 0


*'''Public Transportation 2'''
B64A3BA26B2AH27AH3AH27AH3AH27AH3A26H2AH3AHAH25AH3AHAH25AH5A2H2A23H5AH25AH5AH25AM5A24H2AH5AH25AH5AH25AH5AH2A24H5AH31AH2AF9BCF13BAXCBFCADHADB2ABABIC2BC3A2CBEIAEDADB2A3BICB2CBD3CBFCAEJADB2ABC6ABA3CBEIADBADB2ABD2A2BAC2AB2CBEHACJA2B2ABEBDC6A2CBFEADFA2B2ABFBAC6A2CBEGAEBA2B2ABG2BC6A2CBFEAEHA2B2ABHB2C6ACBEFCAFCA2B2ACAC2B6A2CBCBAEGAGB2ACB9A2CBF2ACBACB2ABIBDC2BCB3CEJ2CAFCABFBABJ9ACEJCIADBACJBF2C9ACDBHGAC2ACB2ACD9ABEJHIA2EADCBFCE9ACDBEDABJADB2ACF9ABDBFHABJADB2ACH9ABEJ2HAECAD2BACI9A2CBF2AEJA2BA2CJB2C6ACDBHGAE2ADB2AD10ABEJHJAFDACBAFCG9ACDBCDADEA2B2ADB9ABX58004010036013X”Public#Transportation#2”@Zerris

Deaths: 1 (or 0 if you're MrRubix)


*'''Boulder Dash 3'''
3BD26AI2AB27AMB2ABA16BA9BAB2AB17AM13A18BA9BAB2AB27AMB2ABM27AB2ABA8BA18BD12AM21ABA8BA19B2ABM27AB2AB27AMB2AE13BA13BAB16AM17A14BA13BAB2A2B26AMB2A2B27AB2A30BAXBECGAF2A2C2AB10ACBECGAE2A2C2A3BAB6ACBECGAD2A2C2ABC4BAB3ACBECGAC2A2C2ABDBC5BABCBDIGABGA2J2ABEBAB2AB3ACEJFJACHAC2BFCD9ACEJEDADHAC2BFCE9ACEJFBAEHAC2BFCF9ACEJ2CAEHA2CBFCG9ACEJHIADHA2CAFCH9ACEJHFACHACBAFCI9ACEJEHAEDACBAFCJ9ACEJDJA2DACBAFD10ACEJHFACDACBAFBF9ACEJCFA2DAC2BFBH9ACEJHFAEHACB2ABI9ACEJCFADHAC2BFBJ9ACEJCDABIA2CBABG9ACEJ2FACDACBAFC10ACDBCDACFACB2ACB9ABX15034055029011X”Boulder#Dash#3”@Zerris

Deaths: either 1 or 0


*'''The Devil's Grin'''
B3A27B5AB25AB2AB2KB3A21BAB2AB9AM9AM5AEBAB2AB26ABAB2AB2AB6A16BABAB2AB2AB18AEB3ADAB2AB2ABH21AF2AB2AB2A2B3AFB5AM2AHE6AB2AB2AB2AB25AB2AB2AB12AB2I6A2B2AB2AB2AB3AM15AM2AE2AB2AB2AB25AB2AB2AB21AF2BAD2AB2A3BC2AM4AB6AM2AFD6AD5AB6AM3AM5AFB13ABC14AF2BC6A30BAXEJCBAFDA3BFB10ACEJCHAEHABDBF2B9ACEJCHAEBABDBFBC9ACEJCHADFABDBFBD9ACEJD2ACDABEBFBF9ACDBCJACBA2B2ABG9ABEJG2AFBAD2BFBH9ACEJ2HAEHAGDBAC10ACEJHFAEHA2D2ACD9ACDB2HAEDADB2ACE9ABEJCHACJABDBFBE9A2CBDJACJABF2ABI9ACDBHJADFACB2A2C9ABEJHFACHACDBACG9ACEJ2HAEDACH2ACB9ACDBGJACGAEB2ACH9ABEJF2ADJAEHAFBJ9ACEJ2FAEFABCAFCI9ACEJFEADFACGAFDB9ACEJ2DAFGADFA2CF9ACEJFGAFEAGC2ACJ9ACDBHJAFBAGB2AD10ABX11034055033048X”The#Devil’s#Grin”@Zerris

Deaths: 6


*'''Fire In The Hole!'''
7BA7BDAE13B2ABD3AEBD20AEB2AB28AB2AB28AB2AB11AB4A10B2AB2AB28AB2AB28AB2ABM27AB2AB6A2G20AB2AB28AB2AB7AI20AB2AB6A2B4AB7AM7AB2AB13AB5H3A4H2AB2AB13AB15H2AB3A2B4AH3GB15H2AB12AHB15H2ABC11AM6B3H7B2A30BAX2BEGACDA2D2AB10ACEJGBAFBA3BA2B9ACEJGDAFBA3BABC9ACEJGFAFBA3BABD9ACDBDBACFA2B2ABE9ACDBDFACFA2B2ABF9A2CB2DACHADB2ABICGB6ACEJHGAFDABD2ABG9ACEJEFAEJA2BAFCD9ACDBD2ADFACB2ACB9ABEJEDAEJACBAFBJ9ACEJEBAEJA2BAFC10ACEJEHAEJACBAF2C9A2CB2DABJA2B2ACG9ACX19034058026015X"Fire#In#The#Hole!"@Zerris

Deaths: 2


*'''Practice Level For Experts'''
B2AM16ABA7BCF21ABAB6AEB3A3HB3HB3H2BD2IA4B7AB27AM2AEB2AI28AB2A21B8AB2ABM3AKAKAKAKAKAKAKAK3A4B2AB2AB14AM6ABDAEB2AB2AB2AB2AHAHAHAHAHAHAH2ABDAMABAFB2ABHA17BABCAEABAKB2AB7A3G4AKAKABABDAFAB2AB2AB3AM3A3G8ABABCAEAB2AB10A3G2AH2AI2ABABDAFAECAB2A8BAKA7BAB4AEC3AB2ABDK3AK3AK3AK4AB5AEC2AB21AB6AECAB2AB3AI3AI3AI3AI2AM6AM3B2A22B4H4BAXDBCBAEDA2B2AB10ABEJDJAEFABDAF2B9ACEJCJA2FACD2ABE9ACEJCDADGABCBABC9ACDBE2AEDA2B2ABF9ACDB2HAEJAEB2ABG9ABEJHCADBADCAFCD9ACEJHFACBA2D2ACE9ACDB2HA2CAEB2ACF9ABDBGFAD2ADB2ACG9ACEJGDADBA2D2ACH9ACEJGFAC2ADEBACI9ACEJGHACBA2DBACJ9ACDB2HAEJADB2AD10A2B2EJACGA2C2ABJ9ACBEFGAC2A2C2ACABJB6ACEJGDACEA2E2ABH9ACDBGBACBAEB2ABD9ABEJGBA2BAEJ2ADB9ACDBFCACGAFB2A2C9ABEJFHACJAFB2ACB9ACDBFDAEIACB2ABI9ABX07034060003016X”Practice#Level#For#Experts”@Zerris

Deaths: 4 or 3 (Nobody has ever actually beaten it, so...)


*'''9th Circle Of Hell'''
BHAHA2HAHBHA3HA3HB3HM3H3B3AH4AHA3HAHBMAHMA4HBD3AHM3AH2AEAH2AMHMH3BH5AH5A2HB2AHDAFAH3AHBH3MH7ACAE2AMB2AHCAEAHAH2AM2HAHDAFAH3ADAF3AB2AHDAFAHCH3AH3ACAEAHM2ACAEAHAB2AHCMEA3HAH5ADAFA2H2ADAFCHAB2AHDAF2AMHCH5ACAEA3HACAEM2AB2AHCAE3A3H2A2HADMF2AMHADMF3AB2AHDAFAH2AMH2AMHACAE3AHACAEAHAB2AHCAECH3AH3AHADAFAHAHADAFAHFB2A2HAF2HAHAHAHAHACAECHAHACAE2AMB2A2H2A2HCHAHCHAHADAF2HAHADAFB2AB2A2HM2A3HA3H3AC2A2HAMAC2A2HAB2A3H6AMHM6AMH6AMHAB2A4H6ABD7AHAH5AH4A5HAH6AH5AHCH5AH4A5HF2HF3BCHB3HB3HB3H4BAXCBCFABJA2B2ABACHB6ABEJ2DAEIABCBABC9ACDBEBAFBA2B2ABD9ABEJ2DABFABF2ABE9ACDB2EAFBACB2ABG9A3BEHA2DA2B2ABH9A2CBEHABJA2B2ABIBHB6ABEJEDA2DACDBABJ9ACEJEHAEHA2DBACB9ACDBGEADIADB2ABF9ABEJFJACEADCBAC10A2CBGDABJA2B2ACD3B6ABEJHDABFADF2ACE9ACDBHJABJAEB2ACF9ACEJHBA2CAEC2ACG9AC2BCFAEHA2B2ACH9AC2BGDA2DA2B2A2B9ACX14035060035011X”9th#Circle#Of#Hell”@Zerris

Deaths: If it’s even possible, 0.

If you manage to solve any of the levels with all acorns and the minimum deaths, do leave me shout. :)
Advertisement